Matig nierfalen bij vaatpatiënten vaak onbekend

Een kwart van de patiënten die geopereerd zijn vanwege een halsslagadervernauwing hebben slecht werkende nieren. Dat is vaak onbekend, waardoor deze patiënten geen optimale behandeling krijgen. Onderzoekers van het UMC Utrecht en het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein beschrijven dit in het tijdschrift Stroke van februari.

De onderzoekers analyseerden de nierfunctie van bijna elfhonderd patiënten die tussen 2002 en 2009 geopereerd zijn aan verkalking van de halsslagader. Meer dan een kwart van de patiënten kampt met matig nierfalen. Deze patiënten blijken in de drie jaar na de operatie meer dan twee keer zoveel kans te hebben om te overlijden en bijna twee maal zoveel kans te hebben op een hartinfarct.

Opvallend genoeg blijken de meeste van deze patiënten niet optimaal voor hun nierfalen behandeld te worden. Ze worden natuurlijk wel behandeld vanwege de aderverkalking, daar zijn ze zelfs voor geopereerd. Maar van alle patiënten met matig nierfalen ontvangt slechts een minderheid de juiste bloeddrukverlagers (ruim dertig procent). Bloeddrukverlagers zoals ACE-remmers voorkomen verslechtering van de nierfunctie en verlagen de kans op andere vormen van hart- en vaatziekten bij mensen met matig nierfalen. Daarnaast bezocht slechts iets minder dan veertig procent van de patiënten met een slechte nierfunctie een nierspecialist. Het bevestigt dat nierfalen vaak onopgemerkt blijft, ook onder vaatpatiënten.

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat nierfalen een belangrijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten. Het probleem is echter dat patiënten zelf niet zoveel merken van een slechte nierfunctie, terwijl opsporing en goede behandeling van nierfalen de kans op hart- en vaatziekten wel zouden verkleinen. Ongeveer tien procent van de bevolking heeft een geringe of ernstige nierfunctiestoornis.

De onderzoekers raden andere artsen aan alert te zijn op de aanwezigheid van nierfalen bij patiënten met hart- en vaatziekten. Deze patiënten hebben baat bij behandeling via bloeddrukverlagende medicijnen en onderzoek door een nefroloog.

Plaats een reactie