Matig drinken ook gunstig voor hoogrisico groep

Patiënten met een hoog cardiovasculair risico die een matige hoeveelheid alcoholhoudende drank drinken (1-2 glazen per dag) hebben niet alleen een kleiner risico op overlijden dan patiënten die geen alcohol drinken, maar ook een kleiner risico op niet-fatale complicaties zoals beroertes, coronaire hartziekten en mogelijk ook amputaties.

Tot dusver is er geen alcoholconsumptierichtlijn voor deze patiënten beschikbaar. Het algemene advies met betrekking tot matige alcohol consumptie is volgens de onderzoekers ook op deze hoogrisico groep van toepassing.

Het bovenstaande blijkt uit een studie van het UMC Utrecht onder 5447 patiënten die deel uit maakten van de Second Manifestations of ARTerial (SMART) disease study. De onderzoeksgroep bestond voor 72% uit mannen en de gemiddelde leeftijd was 58 jaar. 51% van hen leed aan coronaire hartziekte, 19% leed aan een perifere vaatziekte, 24% had een beroerte gehad en 24% had diabetes mellitus. In de 4,7 jaar dat de onderzoeksgroep werd gevolgd kregen 363 personen een coronaire hartziekte, kregen 187 mensen een beroerte en vonden er 79 amputaties plaats. Daarnaast overleden er 641 personen, van wie 382 aan een vasculaire oorzaak.

Uit de statistische analyse bleek dat het drinken van 10 – 20 alcoholhoudende consumpties per week gepaard ging met een 61% lager risico op coronaire hartziekten en een 33% lager risico op een beroerte. Het risico op amputatie was 71% lager. Het risico op overlijden door alle oorzaken was 60% verlaagd en het risico op overlijden door een vasculaire oorzaak was 66% verlaagd in vergelijking met geheelonthouders. Helaas konden de onderzoekers niet nagaan wat het effect van verschillende drinkpatronen was omdat deze gegevens niet beschikbaar waren.

De onderzoekers gingen ook na of het uitmaakte welk type alcoholhoudende drank werd geconsumeerd. Hieruit bleek dat het effect van het drinken van rode wijn vergelijkbaar was het effect van het drinken van andere alcoholhoudende drank (witte wijn, bier en gedistilleerd)

Uit de resultaten van deze studie blijkt dat het huidige algemene advies voor gezonde mensen met betrekking tot matige consumptie van alcohol (maximaal 1 glas per dag voor vrouwen en maximaal 2 glazen per dag voor mannen) ook van toepassing is op patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten.

Onderzoek: Beulens JWJ e.a. Alcohol consumption and risk of recurrent cardiovascular events and mortality in patients with clinically manifest vascular disease and diabetes mellitus: The Second Manifestations of ARTerial (SMART) disease study. Atherosclerosis 2010 (published early online)

Plaats een reactie