Matchfixing veilig en anoniem melden

Minister Edith Schippers (Sport) laat een uitgebreid onderzoek instellen naar de vraag of matchfixing in Nederland plaatsvindt en hoe daar op een effectieve manier tegen opgetreden kan worden. Gelet op de eventuele risico’s voor tipgevers/getuigen wordt de mogelijkheid gecreëerd om veilig en anoniem melding te doen van matchfixing. In het onderzoek werkt Schippers nauw samen met haar collega’s van Veiligheid en Justitie. De Tweede Kamer wordt vandaag per brief over de opzet van het onderzoek naar matchfixing geïnformeerd.

Matchfixing houdt in dat sporters of officials het verloop van wedstrijden manipuleren, waardoor illegale goksyndicaten enorme bedragen opstrijken. Matchfixing is een mondiaal probleem en vormt een bedreiging voor de kernwaarden van sport. Schippers wil met het onderzoek glashelder krijgen of het ook in Nederland plaatsvindt, op welke schaal en hoe het bestreden kan worden.

Voor Schippers maakt een aantal recente ontwikkelingen het onderzoek urgent. Zo werd onlangs op een internationale conferentie in Kopenhagen de problematiek van matchfixing stevig benoemd, maar werd ook geconcludeerd dat er nog veel te weinig harde feiten over bekend zijn. Vlak voor het EK werd de voetbalwereld opgeschrikt door het omkoopschandaal in Italië.

Schippers wijst ook op het speurwerk van de Voetbal International-journalisten Tom Knipping en Iwan van Duren: “Zij hebben ons op het spoor gezet van een donker aspect van de sportwereld, en daarmee de noodzaak van een diepgravend onderzoek onderstreept. Ik wil – in het belang van de sport en de sporters – af van de geur van corruptie in de sport en kraakhelder hebben of matchfixing in Nederland plaatsvindt of niet.”

Het onderzoek dat Schippers in samenwerking met Veiligheid en Justitie laat verrichten bestaat uit vier onderdelen: (1) Inventarisatie en analyse van bekende gevallen van en kennis over matchfixing in Europa en van reeds gemelde mogelijke gevallen in Nederland. (2) Interviews met (ex-) sporters, officials, sportbonden, kansspelaanbieders, Openbaar Ministerie en politie. Om de veiligheid van getuigen en tipgevers te garanderen wordt beschermde, anonieme melding mogelijk gemaakt. Zo kan er voor het onderzoek een anonieme meldlijn worden opengesteld, als ook is er de mogelijkheid tot particuliere recherche. (3) Een analyse van de huidige nationale en internationale wet- en regelgeving, maatregelen en instrumenten om matchfixing te voorkomen en te bestrijden. (4) Eventuele aanbevelingen om bestaande wet- en regelgeving, maatregelen en instrumenten – als dat nodig is – aan te scherpen, dan wel nieuwe te ontwikkelen.

In het onderzoek is scherp aandacht voor het probleem dat door de moeilijke aantoonbaarheid en bewijsbaarheid van matchfixing, het bestaan ervan op onjuiste gronden wordt betwijfeld. Gelet op de omvang zal het onderzoek Europees worden aanbesteed. Oplevering wordt in de loop van 2013 verwacht. Tijdens het onderzoek hebben de onderzoekers regelmatig overleg met VWS, VenJ, KNVB, VVCS, NOC*NSF, OM, Politie, Europol, FifPro en de Kansspelautoriteit.

Plaats een reactie