Masterstudenten gaan meer investeren in eigen opleiding

Studenten die een mastergraad willen behalen gaan zelf meer investeren in hun eigen opleiding. Met de invoering van een sociaal leenstelsel maakt de basisbeurs in de masterfase plaats voor leningen tegen gunstige voorwaarden. De opbrengsten die dit oplevert, worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.

Staatssecretaris Zijlstra heeft het wetsvoorstel Studeren is Investeren, over invoering van het sociaal leenstelsel in de masterfase, donderdag 19 januari 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Investering in kwaliteit
In een tijd van miljardenbezuinigingen is het huidige stelsel van studiefinanciering niet langer houdbaar, zeker niet als er tegelijkertijd moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Het ligt daarom voor de hand om van studenten zelf een grotere bijdrage te vragen. Dit prikkelt de studenten om een goede studiekeuze te maken en hun voortgang beter te bewaken.

,,We mogen best wat meer van studenten vragen. Zij plukken straks immers de vruchten van hun studie, die ook na invoering van het sociaal leenstelsel (in de masterfase) voor het overgrote deel wordt betaald door de overheid – de belastingbetaler dus’’, aldus Zijlstra over het wetsvoorstel.

De investering betaalt zichzelf meer dan terug: studenten die een mastergraad hebben behaald verdienen gemiddeld twee keer zoveel als mensen met een diploma uit het mbo en anderhalf keer zoveel als een hbo-bachelor.

Gunstige voorwaarden
Concreet betekent invoering van de masterfase dat uitwonende studenten 3200 euro per jaar meer zelf moeten investeren in hun studie, voor thuiswonende studenten is dit 1200 euro. Ze kunnen dit bedrag lenen tegen gunstige voorwaarden: lage rente, afbetaling naar draagkracht en eventuele kwijtschelding na 20 jaar voor mensen die het echt niet kunnen opbrengen. De terugbetaaltermijn wordt verlengd van 15 naar 20 jaar, waardoor de maandelijkse afbetaling omlaag gaat.

Uitzonderingen
Om studenten tegemoet te komen die voor 1 september 2011 al aan een meerjarige master zijn begonnen, wordt voor hen een uitzondering gemaakt. Zij houden ook na de beoogde invoering van het sociaal leenstelsel in de masterfase, op 1 september 2012, hun basisbeurs.

Een aantal uitzonderingen in de studiefinanciering die relatief arbeidsintensief zijn worden afgeschaft. Hierdoor bespaart DUO het equivalent van dertig ambtenaren in voltijd. De regeling voor studenten met weigerachtige of onvindbare ouders vervalt, evenals de partnertoeslag. Studenten die nu gebruik maken van deze voorzieningen kunnen straks lenen of een beroep doen op de sociale zekerheid. Verder gaan studenten die meer dan een jaar vertraging oplopen zelf hun reiskosten betalen, tegen de normale tarieven.

Plaats een reactie