Masterclass Zorg aan chronisch zieken start 11 januari 2011

Van 11 januari tot 1 november 2011 loopt bij het Julius Centrum de Masterclass Geïntegreerde Zorg voor Chronische Zieken (voorheen Masterclass Disease Management).

Wij mikken op zestien deelnemers: ervaren professionals; leiders van zorgprogramma’s en gezondheidscentra, medewerkers van ROS’sen, transmurale stichtingen en medische coördinatie centra; afdelingshoofden en projectleiders in ziekenhuizen; zorginkopers van zorgverzekeraars en beleidsmedewerkers van VWS, NZA, CVZ, KNMG en andere middenveld organisaties.

De geïntegreerde chronische zorg komt vanuit verschillende perspectieven aan de orde:

1. Per ziektebeeld zoals diabetes, COPD, psychogeriatrie en kanker
2. Academische modellen zoals van Wagner en onze eigen Disease Management modellen
3. Praktische ervaringen met samenwerking en conflicten, aan de orde gesteld door docenten en deelnemers
4. Beleidsmatig en financieel zoals de invoering van Keten-DBC en het stimuleren van zelfmanagement
5. Internationale ontwikkelingen bij bijvoorbeeld Kaiser Permanente en in Engeland en Duitsland en wat die betekenen voor Nederland.

De colleges vinden op twaalf dinsdagen plaats van 15.00 -19.00 uur op het UMC Utrecht: Je reist dus naar ons toe buiten de spitsuren. Wil je deelnemen aan deze Masterclass? Klik dan hier, lees de uitvoerige brochure en meld je aan.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie