Massale steun in de Benelux voor verwijsplicht euthanasie

Commissievoorzitter Maya Detiège gaat het Beneluxparlement aanbevelen artsen die geen euthanasie wensen uit te voeren, te verplichten hun patiënten hierover tijdig te informeren. Daarnaast beveelt ze aan een lijst op te stellen van artsen die bereid zijn euthanasie toe te passen en waarnaar kan worden doorverwezen. Dit zei zij vrijdag 2 december 2011 op de Beneluxconferentie over het levenseinde in Brussel, georganiseerd door het Beneluxparlement, de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en LEIF (de Belgische SCEN organisatie).

Uit een enquete gehouden onder de Beneluxbevolking door View/Ture in opdracht van de NVVE, dat tijdens de conferentie werd gepresenteerd, blijkt dat maar liefst 80% van de bevolking van de Benelux vindt dat een arts die geen euthanasie wenst uit te voeren, zijn patiënt moet doorverwijzen naar een andere arts.

Het is opvallend hoe eensgezind de bevolking van de Benelux over het onderwerp vrijwillige levensbeëindiging denkt. 77% van de inwoners van België, Nederland en Luxemburg vindt dat mensen die beschikken over een schriftelijk euthanasieverzoek in de gehele Benelux medische hulp moeten kunnen krijgen bij het beëindigen van het eigen leven. Maya Detiège roept het parlement op deze aanbevelingen ook over te nemen.