Massale opkomst bij hartfalensymposium in Rijnland Ziekenhuis

Op zaterdag 27 november jl. organiseerde Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn een hartfalen symposium voor hartfalenpatiënten. Voorafgaand aan het symposium kon men zich aanmelden voor dit symposium en kiezen uit de ochtend of uit de middag sessie. Beide werden afgesloten met een demonstratie koken.

Deze maand bestaat de polikliniek hartfalen van Rijnland Ziekenhuis alweer tien jaar. Dat maakt dat deze polikliniek de oudste hartfalenpolikliniek in de regio is en tot een van de oudsten in het land behoort. Voldoende aanleiding om tweemaal een symposium te organiseren. Op 25 november jl. voor zorgverleners: huisartsen, cardiologen en hartfalenverpleegkundigen. Op zaterdag 27 november jl. werd het lustrum gevierd door een symposium te organiseren voor hartfalenpatiënten.

Het symposium werd in twee sessies gehouden: een ochtend en een middag symposium. In totaal zijn er rond 200 bezoekers geweest. Er was een informatiemarkt waar dertien bedrijven en organisaties zich presenteerden, die zich bezighouden met de begeleiding van hartfalenpatiënten.

Er werden twee lezingen verzorgd over hartfalen en de stand van zaken in medisch begeleiding. Het is gebleken, dat door de komst van hartfalenpoliklinieken, wetenschappelijk onderzoek en de verbetering in medicatie al veel hebben gedaan om de kwaliteit van leven van hartfalenpatiënten te verbeteren en complicaties te verminderen. De cardiologen van Rijnland Ziekenhuis streven voor de toekomst nog meer aandacht voor een nog betere multidisciplinaire samenwerking, controle op afstand (telemonitoring) en intensievere begeleiding van patiënten met hartfalen.

Afsluitend gaf chefkok Jan van der Meer een demonstratie koken waar hij liet zien hoe zoutloos koken toch lekker kan smaken. Na afloop stond een buffet klaar waar de bezoekers konden proeven van de gerechten waarvan Jan van der Meer de bereiding had gedemonstreerd.

Plaats een reactie