Martini Ziekenhuis boekt 11 miljoen winst

Het Martini Ziekenhuis presenteert deze week een uitstekend jaarresultaat. Waar het ziekenhuis vorig jaar al op de goede weg was, met een winst van 2,5 miljoen, is deze over 2010 toegenomen tot 11 miljoen. Bestuursvoorzitter Hans Feenstra is zeer tevreden, maar plaatst wel een kanttekening. ‘Uiteraard hebben we ingezet op kostenbeheersing, maar we profiteren nu met name van incidentele meevallers. Het zijn financieel onzekere tijden. Het ziekenhuis had onvoldoende vet op de botten en met dit jaarresultaat is dat sterk verbeterd.’

Het aantal patiënten dat het afgelopen jaar de poliklinieken van het Martini Ziekenhuis bezocht, is gegroeid met bijna 12%. Daarnaast vond meer samenwerking in de eerste lijn plaats met bijvoorbeeld Medisch Centrum Lentis in Zuidlaren, met het Zonnehuis in Zuidhorn en ook met het Astma Fonds. In 2010 besteedde het ziekenhuis veel aandacht aan gastvrijheid voor de patiënt en bezoeker. Zo was er een Open Dag, een Week van de Gastvrijheid en gingen de deuren open van een nieuw deel van het Kiwanis Huis en familiesuites op de afdeling Pasgeborenen. Een vorm van op de oudere patiënt toegespitste zorg uitte zich in een nieuw specialisme: Klinische Geriatrie.

Eigen vermogen
Feenstra is trots op de patiëntgerichte ontwikkelingen in het Martini Ziekenhuis en het positieve bedrijfsresultaat. ‘We zetten de ingezette koers structureel voort. Zowel wat betreft de samenwerkingsverbanden die ten gunste komen van de patiënten, als de financiële lijn. Onze solvabiliteit is gestegen van 6% in 2009 naar 11% in 2010. Het streven is de komende jaren door te groeien naar 15%, een min of meer algemeen aanvaarde norm voor ziekenhuizen. We weten nog niet precies wat er volgend jaar aan bezuinigingen van overheidswege op ons af komen, de resultaten van ziekenhuizen staan in 2011 onder druk, dus ons eigen vermogen is belangrijk.’

Nieuwe activiteiten
Nu de in 2010 ingevoerde nieuwe organisatiestructuur zijn beslag heeft gekregen, gaat het ziekenhuis in de tweede helft van 2011 de strategie ontwikkelen voor de komende jaren. ‘Met de verhuizing van de laatste poli van Van Ketwich naar het Van Swietenplein zijn we nu echt één ziekenhuis en gaan we samen met de Raad van Toezicht, medische staf en alle medewerkers van het ziekenhuis kijken waar we als Martini Ziekenhuis willen staan in 2015. Nieuwe vormen van zorgverlening en samenwerking komen daarin uiteraard aan de orde, maar ook een focus op wat we wel en niet meer moeten gaan doen. Daarnaast werken we binnen Santeon met onze vijf collega-ziekenhuizen aan nieuwe ontwikkelingen. En vanaf begin juli beschikken we over een nieuwe website die volop interactiemogelijkheden zal bieden voor patiënten, bezoekers en huisartsen.’

Plaats een reactie