Marktwerking of overheidssturing in de zorg: volgens de OECD maakt het niet uit

Landen met marktwerking in de zorg presteren evengoed als die met overheidssturing. Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) te Parijs met de titel “Health Care Systems: Efficiency and Policy Settings”.

Van de 29 OECD landen kennen veertien landen vooral marktwerking en vijftien vooral overheidssturing in de zorg. Indien alle OECD landen zo goed zouden presteren als de beste vier (Australië, Japan, Korea en Zwitserland), dan stijgt de gemiddelde levensverwachting met twee jaar zonder dat de zorgkosten stijgen.

De meeste OECD landen hanteren zowel centrale overheidssturing als marktwerking. Vaak gebruiken zij beleidsinstrumenten zoals eigen betalingen zonder volksgezondheidsdoel: fiscale en politieke overwegingen zijn dan belangrijker dan die over volksgezondheid.

Landen met hetzelfde stelsel (Nederland bijvoorbeeld met sociale verzekeringen, de huisarts als poortwachter, gelimiteerd macrobudget en marktwerking) presteren vaak totaal verschillend van elkaar. Dit suggereert dat (ik citeer): “no broad type of health care system performs systematically better than another in improving the population health status in a cost-effective manner”. Al deze en nog veel meer informatie staat in een rapport met de volgende bronverwijzing: OECD (2010), Health Care Systems: Efficiency and Policy Settings, OECD Publishing. Het website adres is http://dx.doi.org/10.1787/9789264094901-en.

Ondergetekende ontving het rapport van een van de auteurs, Christophe André, toen wij beiden gastcolleges gaven op 15 april in de Canadese stad Edmonton. Op verzoek van de regering van de provincie Alberta vertelden vijf gastsprekers voor een publiek van 300 personen, hoe Canada nog beter kan presteren. De PPP’s van mijn eigen lezing tref je aan op www.unitzorginnovatie.nl doorklikken op ‘Publicaties’ en ‘Lezingen’.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie