Marianne Donker directeur Publieke Gezondheid bij VWS

Marianne Donker wordt de nieuwe directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 1 maart aanstaande verruilt zij haar werk als chief science officer bij de gemeente Rotterdam voor dat van rijksambtenaar.

Haar hele werkzame leven heeft Marianne Donker functies in de zorgsector uitgeoefend. De laatste acht jaar daarvan heeft zij specifiek gewerkt aan de publieke gezondheidszorg. Momenteel is zij in Rotterdam als ‘chief science officer’ het kennisbeleid voor het gehele gemeentelijke apparaat aan het inrichten. Daarnaast is ze hoogleraar Volksgezondheidsbeleid bij het Erasmus MC. Eerder werkte zij onder andere bij het Trimbos-instituut en GGD Rijnmond.

Bij die laatste twee werkgevers heeft Marianne Donker ook leidinggevende functies vervult: afdelingshoofd en lid van de raad van bestuur bij het Trimbos-instituut, en directeur bij de GGD.

Marianne Donker komt naar VWS in een tijd dat onderwerpen uit de publieke gezondheidszorg bijzonder actueel zijn. Infectieziekten, jeugdgezondheidszorg, rampenbestrijding, bevolkingsonderzoeken, antibioticaresistentie en de toenemende dreiging van zoönosen (Q-koorts, vogelgriep) zijn gezondheidskwesties die hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staan.

Plaats een reactie