Marcel Levi voorgedragen als opvolger Louise Gunning

Prof.dr. Marcel Levi is door de Raad van Toezicht van het Academisch Medisch Centrum (AMC) voorgedragen om met ingang van 1 september 2010 prof.dr. Louise Gunning op te volgen als voorzitter/decaan van de Raad van Bestuur.

Op dezelfde datum treedt Louise Gunning, na bijna tien jaar het AMC-bestuur geleid te hebben, aan als de nieuwe voorzitter van de Gezondheidsraad.

Marcel Levi (45) is sinds 2001 in het AMC hoofd van de afdeling Inwendige Geneeskunde en vanaf 2003 voorzitter van de divisie Inwendige Specialismen. Daarnaast fungeerde hij al geruime tijd als voorzitter van het Stafconvent.
Vooruitlopend op zijn voorgenomen benoeming is voorzien dat Marcel Levi met ingang van 1 mei parttime als lid deel gaat uitmaken van de Raad van Bestuur AMC om zo een goede overdracht mogelijk te maken.

Plaats een reactie