Manueel Therapeuten oneens met negatieve beeldvorming beroep in Trouw

In een artikel in Trouw “Botten kraken soms link en niet beter dan aspirientje” van 26-02-2012 jl. heeft een collega Manueel Therapeut geprobeerd een verklaringsmodel te geven waarom Manuele therapie kan helpen en soms gepaard gaat met kraken.

Net als vele andere reguliere medische interventies onder andere uitgevoerd door een Neuroloog, Orthopeed, Anesthesist (pijnpoli) etc. zijn verklaringsmodellen niet evident wetenschappelijk aangetoond. Dit geldt ook voor de Manuele Therapie.

Om de effecten van de Manuele Therapie daarmee gelijk te stellen met het slikken van een aspirientje, zoals aangegeven door Dhr. Rien Vermeulen, neuroloog, is zeer onterecht en ook niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek!

Het geeft aan dat Dhr. Vermeulen niet op de hoogte is van de wetenschappelijke evidentie van effecten van Manuele Therapie zoals aangetoond in vele studies o.a. ook uitgevoerd in Nederland. We betreuren de negatieve beeldvorming in de pers.

Namens de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) Dr. Annelies Pool-Goudzwaard

Plaats een reactie