Mantelzorgers: dienstverlening zorgverzekeraars kan beter

Mantelzorgers zijn redelijk tevreden over de zorgverzekeraars en geven hen een 6,8. Dat blijkt uit onderzoek van Mezzo, zorgverzekeraar Agis, Gemeente Utrecht en Handjehelpen regio Utrecht. In het onderzoek zijn de verwachtingen van mantelzorgers ten opzichte van alle zorgverzekeraars onderzocht. Ruim 550 mantelzorgers deden aan het onderzoek mee.

58% van de mantelzorgers vindt dat het oordeel van mantelzorgers moet meewegen bij het meten van de kwaliteit van de zorg. Mantelzorgers nemen vooral contact op met zorgverzekeraars voor vergoedingen, declaraties en hulpmiddelen. Zij zijn tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers. Daarentegen kan de informatievoorziening en het inspelen op de behoefte van mantelzorgers beter.

56% van de mantelzorgers is er niet van overtuigd dat zorgverzekeraars er begrip voor hebben dat mantelzorgers zelf ook behoefte kunnen hebben aan zorg.

71% van de mantelzorgers vindt dat de zorgverzekeraar onvoldoende informatie biedt over mantelzorg en 65% zegt dat de informatie voor mantelzorgers moeilijk te vinden is. Mantelzorgers verwachten op dit gebied een actievere rol van de zorgverzekeraar.

90% van de mantelzorgers vindt dat de zorgverzekeraar informatie over mantelzorg moet aanbieden en dat de zorgverzekeraar hen zou moeten wijzen op regelingen.

Oplossingen
De behoefte aan vergoedingen voor mantelzorg vanuit de aanvullende verzekering is groot. Het onderzoek geeft aan dat mantelzorgers informatie en advies willen. Dat kan bijvoorbeeld via een informatiepakket of een cursus over omgaan met een bepaalde ziekte. Andere wensen zijn vakantie en ‘zorg voor jezelf’-weekeinden. Voor de hulpvrager zijn vergoedingen voor ondersteuning belangrijk.

Uitbreiding dienstverlening
Agis Zorgverzekeringen hecht veel waarde aan mantelzorg en wil mensen die intensief voor hun naaste zorgen ondersteunen. Zo biedt de zorgverzekeraar mogelijkheden voor respijtzorg, zoals logeerhuizen en hospices. Om de mantelzorger nog beter van dienst te zijn, heeft Agis medewerkers opgeleid om de specifieke vragen van mantelzorgers adequaat te kunnen beantwoorden via Agis Helpt!.

Verder kijkt Agis samen met Thuishulpcentrale Handjehelpen en Mezzo naar manieren om mantelzorgers beter te informeren over de beschikbare vergoedingen. Agis werkt met de gemeente Utrecht samen in het kader van Utrecht Gezond! waar de mantelzorg onderdeel van het convenant uitmaakt.

Plaats een reactie