Mansveld pakt vervuilende brom- en snorfietsen aan

Brom- en snorfietsfabrikanten kunnen extra controles verwachten van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) wil dat de RDW controleert of de fabrikanten brom- en snorfietsen produceren die in de praktijk even schoon zijn als op papier.

TNO-onderzoek in opdracht van het ministerie, wijst namelijk uit dat geteste brom- en snorfietsen meer schadelijke stoffen uitstoten dan beloofd door fabrikanten. Ook gebruiken fabrikanten snelheidsbegrenzers die milieuvervuilend en makkelijk onklaar te maken zijn. Daarom wil de staatssecretaris deze begrenzers in Europa laten verbieden.

Intensiever toezicht brom- en snorfietsfabrikanten
Vanaf 2017 gaan in Europa nieuwe regels gelden die strengere eisen stellen aan de duurzaamheid en de praktijkprestaties van brom- en snorfietsen en de verantwoordelijkheid van importeurs, fabrikanten en toezichthouders beter vastleggen.

Mansveld: “Ik wil er in de tussentijd al voor zorgen dat fabrikanten niet in overtreding zijn en snor- en bromfietsen leveren die ze hebben beloofd. Daarom vraag ik de RDW om fabrikanten vaker te bezoeken en snor- en bromfietsen te testen om te controleren of de uitstoot van het model op papier niet te veel afwijkt van de praktijk. Als het voertuig niet aan de eisen voldoet kan de typegoedkeuring van het voertuig worden ingetrokken.” Ook vraagt de staatssecretaris TNO steekproefsgewijs voertuigen die al tot het verkeer zijn toegelaten te testen om scherp te monitoren wat de kwaliteit is van de voertuigen die hier daadwerkelijk op de markt komen.

Eerder was al bekend dat ook het brandstofverbruik van personenauto’s hoger ligt dan de officiële opgaven door fabrikanten. Dit komt met name omdat autofabrikanten energiebesparende technieken toepassen bij de typekeuringtest en meer gebruik maken van toegestane marges in de testprocedures. Om snel een einde te maken aan de ruimte die de huidige wetgeving biedt heeft staatssecretaris Mansveld afgelopen juni aangekondigd dat Brussel zo snel mogelijk met een nieuwe en betere methode moet komen om het verbruik en de CO2-uitstoot van auto’s vast te stellen.

Snelheidsbegrenzers
Fabrikanten maken vaak één type bromfiets en leveren aan de leverancier onderdelen die nodig zijn om er een 25 km/h, een 30 km/h of een onbegrensde variant (50–60 km/h) van te maken. Uit het TNO-onderzoek dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd blijkt verder dat bepaalde typen snelheidsbegrenzers de snelheid van het voertuig afknijpen en deze energie-inefficiënt en vervuilend maken. Aan de andere kant zijn deze typen snelheidsbegrenzer erg makkelijk te slopen wat weer de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Mansveld: “Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Daarom pleit ik er in Europa voor om deze begrenzers zo snel mogelijk te verbieden.” Het verbod zou dan mee worden genomen met de nieuwe regels die vanaf 2017 gaan gelden.

Meer informatie
Aanbieding TNO-rapport brom- en snorfietsen

Plaats een reactie