Mannen herkennen signalen van kanker minder goed dan vrouwen

Het kennisniveau van mannen over signalen die op kanker kunnen wijzen, is lager dan het kennisniveau van vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Universiteit Maastricht in opdracht van KWF Kankerbestrijding heeft uitgevoerd. Door kanker in een vroeg stadium te ontdekken, kan de ziekte eerder behandeld worden waardoor de kans op genezing groter is. Het is daarom van groot belang om alert te zijn op lichamelijke veranderingen die kunnen wijzen op kanker. In haar campagne ‘Ken de 9 signalen’ laat KWF Kankerbestrijding zien wat de meest herkenbare waarschuwingstekens of signalen van kanker kunnen zijn.

Kennisverschil
Het kennisverschil tussen mannen en vrouwen over de symptomen die op kanker kunnen wijzen is structureel. Mannen scoren per bekend signaal gemiddeld 5% lager dan vrouwen. Alleen het signaal ‘plasproblemen’ vormt daarop een opvallende uitzondering. Van de mannen kent 83% dit signaal terwijl deze door slechts 58% van de vrouwen correct wordt genoemd. En dat terwijl bloed in de urine ook bij vrouwen een belangrijk waarschuwingsteken is. Het zou namelijk kunnen duiden op blaaskanker.

De andere meest voorkomende klachten zijn: blijvende heesheid of hoest, slikklachten, nieuwe of veranderende moedervlekken, gewichtsverlies zonder aanleiding en bloed in de ontlasting. Uit het onderzoek blijkt dat twee op de drie ondervraagden niet alle waarschuwingstekens uit de campagne herkennen. Een verdikking of knobbeltje ergens in het lichaam is het meest herkende signaal (95,3 %). Signalen zoals een schilferend plekje of knobbeltje op de huid (63%) of slikklachten (66%) worden minder goed herkend.

‘Ondanks het geconstateerde kennisgebrek, met name bij mannen, is er wel sprake van vooruitgang’, aldus Maaike Op de Coul, preventiecoördinator bij KWF Kankerbestrijding. Uit de meting van deze maand blijkt namelijk dat 60% (mannen en vrouwen samen) zeven of meer waarschuwingstekens herkent. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van de start van de campagne in 2007. We zijn hiermee op de goede weg.’

Advies op maat : www.kwfklachtadvies.nl
Om het mensen gemakkelijker te maken om hun klachten goed in te schatten, heeft KWF Kankerbestrijding op internet een advies op maat gemaakt. Mensen die een verandering aan hun lichaam ontdekt hebben, kunnen met behulp van www.kwfklachtadvies.nl informatie krijgen. Door een vragenlijst in te vullen over de aard en duur van de klachten, maakt de computer een globale inschatting van de wenselijkheid om naar de huisarts te gaan. KWF Kankerbestrijding wil mensen hiermee ondersteunen om op signalen van kanker te letten en bij aanhoudende klachten op tijd naar de huisarts te gaan.

Plaats een reactie