Mannen bij scheiding steeds ouder

In 2011 was de gemiddelde leeftijd bij echtscheiding van mannen bijna 46 jaar. In 1991 lag de gemiddelde leeftijd nog op 40 jaar. Het aantal echtscheidingen van mannen onder de 40 jaar is gedaald, terwijl het aantal scheidingen op oudere leeftijd toenam.

Scheiden op latere leeftijd
In 2011 gingen bijna 31 duizend mannen scheiden, dat zijn er ongeveer evenveel als gemiddeld in de jaren ’90. Wel is de gemiddelde leeftijd van mannen bij echtscheiding de afgelopen twee decennia steeds hoger geworden. Deze steeg van 40 jaar in 1991 naar bijna 46 jaar in 2011. Het aantal echtscheidingen bij mannen onder de 40 jaar liep in deze periode flink terug, terwijl dit onder de 50-plussers groeide.

Op dit moment is 1 op de 3 mannen die gaat scheiden boven de 50 jaar. In 1991 was dit nog 1 op de 6. De stijging heeft voor een belangrijk deel te maken met de afname van het aantal gehuwden onder de 40 jaar en de stijging van het aantal gehuwde 50-plussers. Er wordt niet alleen minder, maar ook op latere leeftijd getrouwd. De gemiddelde leeftijd van de man bij huwelijkssluiting steeg in 1991-2011 van 31 tot 37 jaar, evenveel als de leeftijd bij echtscheiding.

Oplopende echtscheidingskansen bij 40-plussers
Evenals het absolute aantal echtscheidingen, was de jaarlijkse echtscheidingskans van gehuwde mannen de afgelopen 20 jaar vrij stabiel. In 2011 zijn 9 op de duizend gehuwde mannen gescheiden. Bij de mannen onder de 40 jaar is de echtscheidingskans in 2011 lager dan rond de eeuwwisseling, terwijl deze bij veertigers sinds 1991 sterk gestegen is. Ook bij mannen van 50 jaar en ouder nam de kans op echtscheiding toe. Wel ligt deze op een lager niveau dan bij jongere mannen.

Babyboomers hebben meer kans op echtscheiding
Het aantal echtscheidingen onder babyboomers is bijna twee keer zo hoog als onder 60- tot 65-jarigen in de jaren ’90. Voor een groot deel komt dit door de grotere omvang van de generatie babyboomers. De echtscheidingskans is met 3,5 echtscheidingen op duizend gehuwde 60- tot 65-jarigen nog steeds laag, maar wel hoger dan de 2,4 echtscheidingen in 1991.

Auteurs: Jan Latten en Lenny Stoeldraijer

Plaats een reactie