Manifest ‘houd onze kinderen uit de rook’

Woensdag 19 januari 2011 vindt er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over het Nederlands tabaksbeleid en de rookvrije horeca. Voorafgaand aan het overleg zal de Stichting Rookpreventie Jeugd een manifest aanbieden aan Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Manifest roept nadrukkelijk op het Nederlands tabaksontmoedigingsbeleid inhoud te geven, vooral voor de jeugd. De beste manier van tabaksontmoediging is immers het voorkomen dat jongeren starten met roken. We weten echter dat dit mede bereikt wordt door éénduidige maatregelen te nemen, gericht op volwassenen.

Manifest ‘houd onze kinderen uit de rook’
Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker hebben na het succes van hun boek ‘Nederland Stopt met Roken’ de Stichting Rookpreventie Jeugd opgericht om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Zij zien dagelijks de verschrikkelijke gevolgen bij rokers die op jonge leeftijd begonnen zijn. Zij willen dit een halt toebrengen. Onder andere de versoepeling van de rookvrije horeca heeft geleid tot het opstellen van een manifest. Het gaat al lang niet goed in Nederland: de laatste jaren is het aantal rokers in Nederland niet gedaald. Onze regering maakt namelijk geen ferme keuze om jongeren uit de tabaksrook te houden, waardoor ons land ernstig achterblijft bij de meeste westerse landen.

Roken is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Toch telt Nederland momenteel 4 miljoen rokers, de helft hiervan overlijdt voortijdig door het roken. Een kwart zelfs voor zijn pensioen. Ieder jaar stoppen tienduizenden mensen met roken, hiertegenover staan even veel starters onder de jeugd. Het manifest roept de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om vanuit de kennis van en verantwoordelijkheid voor duurzame volksgezondheid, al datgene te doen dat tabaksverslaving voor een volgende generatie tot geschiedenis maakt en de schade voor de huidige generatie rokers beperkt. Tot nu toe is het manifest door ruim 700 bekende Nederlanders, wetenschappers en gezondheidswerkers, waaronder de top van de Nederlandse kankeronderzoekers, ondertekend.

Plaats een reactie