Manifest Gezondheid Werkt

Vijftig organisaties uit de preventie en de zorg, onder meer verenigd in de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) maken zich grote zorgen om deze sector. De uitgaven in de zorg gaan ieder jaar namelijk fors omhoog, zonder dat Nederland gezonder wordt.

De verwachting is nu al dat in Nederland in 2020 480.000 extra mensen in de zorg nodig zullen zijn. De kans dat deze mensen er in 2020 ook daadwerkelijk zullen zijn is echter gering, want Nederland vergrijst en de beroepsbevolking krimpt. Onze oplossing is simpel: we moeten gezonder gaan leven en langer blijven werken. En dat kan ook, maar dan wel door te investeren in gezondheid.

Gezondheid werkt!
– Laten we ons inzetten voor een gezonder Nederland. We kunnen niet alle ziekten genezen, maar we kunnen er wel heel veel voorkomen. Preventie dus. Bovendien: door preventie kunnen we de forse kostenstijging door chronische ziekten beteugelen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

– Laten we investeren in gezondheid en dus in een gezonde, actieve bevolking. Gezonde mensen werken langer. De Nederlandse economie heeft dringend behoefte aan actieve, gezonde mensen die later met pensioen gaan. Of willen we onze welvaart verliezen? Preventie helpt!
Help ons helpen. Het repareren van gezondheidsschade bij individuele patiënten blijft belangrijk, maar is niet genoeg. Daarom moeten we investeren in goed opgeleide professionals.

– Laten we gezond gedrag belonen. Op dit moment zijn er voor verzekeraars, zorgkantoren, overheden, werkgevers en zorgaanbieders nauwelijks prikkels om mensen gezond te houden. Ook burgers hebben een zetje nodig om zich gezond te gedragen. Dit vereist meer aandacht voor gezondheidsvaardigheden.

– Laten we werken aan een echt integraal gezondheidsbeleid (c.q. gezondheid in milieubeleid, onderwijs, wonen en werken) en een sluitende preventieketen. Zo blijven gezonde mensen gezond. Mensen met risicofactoren worden geholpen deze te verminderen en zieke mensen hebben een betere kwaliteit van leven. Slimme en effectieve preventie vraagt daarbij om een beter financieringsstelsel dan het bestaande stelsel.

Meer informatie: Manifest Gezondheid Werkt

Plaats een reactie