Manifest Biobased Economy ondertekend

0
660

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Nederland hebben een manifest over de ontwikkeling van de biobased economy ondertekend.

Het gaat om een economie gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. De ondertekenaars spreken af op zoek te gaan naar wegen om de economie zo duurzaam en sociaal eerlijk mogelijk te maken. Het manifest benadrukt het belang van de transitie van een fossiele naar een biobased economie.

Ondertekenaars zijn onder meer Natuurmonumenten, Oxfam Novib, Solidaridad, Stichting Natuur en Milieu, Wereld Natuur Fonds, IUCN NL en de bedrijven Avantium, AVEBE, Cosun, DSM, Eneco, Essent, Havenbedrijf Rotterdam, KLM, Purac en de Rabobank.

Ook het kabinet erkent het belang van de biobased economy. Bij de vaststelling van de negen topsectoren heeft het kabinet ‘biobased’ nadrukkelijk als centraal thema benoemd. Het manifest geeft een aantal hoofdlijnen weer waarop de partijen in de komende drie jaar zullen samenwerken.

De partijen delen de mening dat productie van hernieuwbare grondstoffen voor de biobased economy nooit ten koste mag gaan van voldoende, veilige en gezonde voeding. Invoering mag niet alleen voor Nederland gunstig zijn; het moet bijdragen aan vermindering van het huidige energie- en materiaalverbruik per hoofd van de bevolking in met name hoge-inkomenslanden.

Verder stellen de ondertekenaars vast dat de inzet van hernieuwbare grondstoffen in de regio van herkomst prioriteit heeft en dat prijsspeculatie zoveel mogelijk moet worden voorkomen. De handelsmarkt moet ondersteund worden met goede regelgeving en duurzaamheidscriteria.

Download: Manifest Biobased Economy (pdf)