Malaria bestrijden met schimmel

Promovenda Marit Farenhorst ontdekte een manier om malariamuggen te bestrijden met schimmels. Mogelijk een belangrijke doorbraak, nu steeds meer muggen resistent zijn tegen traditionele insecticiden.

Foto: Marit Farenhorst vangt muggen op locatie in Afrika

In haar proefschrift, dat ze onlangs met succes aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, verdedigde, laat Farenhorst zien dat schimmels insecticidenresistente muggen effectief om zeep helpen. In haar proefopstelling bleken alle geïnfecteerde insecten na een week dood te zijn. Bovendien ontdekte ze dat de twee bestrijdingsmethoden, insecticiden en schimmels, elkaars effectiviteit versterken.

Kleipotten
Het onderzoek van Farenhorst begon in 2006 toen ze als studente ging experimenteren met een methode om muggen met schimmels te infecteren. Ze ontdekte dat dit uitstekend ging door de schimmels aan te brengen in populaire schuilplaatsen voor malariamuggen: potten van klei. Die ontdekking gebruikte ze in haar latere onderzoek.

Als onderzoeker heeft ze met dat onderzoek al de nodige aandacht gekregen. Ze publiceerde artikelen in gezaghebbende tijdschriften als PNAS en PLoS ONE. Maar ook zat ze onder meer aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in ‘De Wereld Draait Door’, waar ze als briljante jonge wetenschapper haar verhaal mocht doen.

Geen bed
Door haar onderzoek heeft Farenhorst ook een kritische visie op de traditionele malariabestrijding gekregen. Farenhorst: ‘Bestrijding met insecticiden werkt alleen maar resistentie in de hand. Dat er nog steeds DDT gebruikt wordt is al helemaal te gek voor woorden.’
Volgens haar hangen de problemen van malariabestrijding vooral samen met het ontbreken van goede bestrijdingsmethoden: wat in het lab werkt hoeft nog niet te werken in het veld. Zo worden er in malarialanden op grote schaal klamboes verstrekt. Farenhorst: ‘Maar die werken niet omdat veel mensen geen bed hebben.’

Samen met enkele collega’s gaat Farenhorst die visie verder uitwerken in een nieuw bedrijf, IN2CARE. Dat wil een brug slaan tussen gegeneerde kennis en de toepassing van die kennis in effectieve en praktische bestrijdigingsmethoden.

Auteur: Hans Wolkers

Plaats een reactie