Magazine Bloedsuiker bestaat 25 jaar

Het magazine Bloedsuiker bestaat dit jaar een kwart eeuw. Bloedsuiker is in 1985 opgezet met als doel kennis en ervaring van mensen met diabetes onderling te delen. In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd op het gebied van diabetes en Bloedsuiker volgde de ontwikkelingen altijd op de voet. Bloedsuiker zal ook in de toekomst betrokken blijven bij alle veranderingen op diabetesgebied en zal daarbij meer en meer gebruik gaan maken van de moderne technologieën. In het jubileumjaar richt Bloedsuiker zich dan ook meer op het internet als informatie- en communicatiekanaal.

Tijd ver vooruit
Oud-directeur van Novo Nordisk, Niek Sniekers, was in 1985 zijn tijd ver vooruit. Hij realiseerde zich dat mensen met diabetes zelf een belangrijke rol spelen bij de behandeling van hun aandoening. Vanuit de visie dat kennis belangrijk is voor het zelfmanagement van diabetes, richtte hij Bloedsuiker op (in de beginjaren bekend als BloedSuiker <10). Op deze manier wilde hij het dagelijks leven van mensen met diabetes verbeteren. Bloedsuiker werd vanaf het begin gezien als een belangrijke informatiebron voor mensen met diabetes en geïnteresseerden. Betrouwbaarheid informatie
Volgens bladcoördinator Irene Seignette ligt het succes van Bloedsuiker voor een groot deel in de combinatie van betrouwbare en positieve informatie. ‘Als redactie hechten we belang aan goed onderbouwde, betrouwbare artikelen. Dit combineren we met ervaringsverhalen van mensen met diabetes en praktische tips voor het dagelijkse leven. De insteek is overwegend positief, zonder de ernst van diabetes te bagatelliseren.’

Gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar besteedde het blad onder andere aandacht aan de vele ontwikkelingen op het gebied van diabetesbehandeling. Zo waren er vernieuwingen in pensystemen, kwamen er moderne insulines en ontstond het beroep van diabetesverpleegkundige.

Ontwikkelingen medialandschap
De ontwikkelingen in het medialandschap en de wijze waarop mensen media consumeren zijn de afgelopen 25 jaar veranderd. In het jubileumjaar 2010 gaat Bloedsuiker meer gebruik maken van het internet en zal er op de website www.bloedsuiker.nl meer achtergrondinformatie komen van zowel artikelen die in het blad staan, als van basisinformatie over diabetes. ‘Het blad blijft als vanouds bestaan, maar op de site kunnen mensen binnenkort ook terecht voor extra verdieping en achtergrondinformatie.’

Over Bloedsuiker
Het magazine Bloedsuiker is in 1985 opgericht op initiatief van de toenmalige directeur van Novo Nordisk Niek Sniekers. Sniekers wilde met dit blad mensen met diabetes een informatiebron bieden waarin zij relevante informatie omtrent hun chronische aandoening kunnen vinden. Hij was van mening dat kennis over deze chronische aandoening een belangrijk factor is in het verbeteren van het dagelijks leven met diabetes. Bloedsuiker wordt gratis aangeboden bij ziekenhuizen, huisartspraktijken en apotheken. Het blad verschijnt vier keer per jaar met een oplage van 120.000 exemplaren. Op www.bloedsuiker.nl kunnen mensen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt twaalf keer per jaar. Bloedsuiker wordt mogelijk gemaakt door Novo Nordisk B.V. en Lifescan.

Plaats een reactie