Macht zorgverzekeraars nekt logopedisten

Zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ kopen logopedische zorg in tegen tarieven die 22 procent onder het NZa-tarief liggen.

NVLF-voorzitter Theo de Koning reageert op het in september 2012 verschenen economische rapport ‘De waarde van logopedie’.

Volgens NVLF-voorzitter Theo de Koning laat de inkoopmacht van de zorgverzekeraars het niet toe om namens de beroepsgroep te onderhandelen.

“Het mes wordt onze leden op de keel gezet. Het is onmogelijk dat praktijken nog eens bijna een kwart in de kosten kunnen snijden terwijl ze dit jaar ook al 10 procent hebben ingeleverd op de tarieven”. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) vreest voor de gevolgen op de werkgelegenheid van deze bezuiniging op de zorg.

Bodem weg onder praktijken
Het maximum NZa-tarief voor logopedie bedraagt in 2014 38,03 euro. Hiermee is de laatste van de drie verhogingen doorgevoerd, nadat een kostenonderzoek in 2011 heeft uitgewezen dat de tarieven voor logopedie 30 procent te laag waren.

De Koning: “Dat logopedie effectief is en kosten bespaart, hebben we vorig jaar laten onderzoeken. De beroepsgroep levert kwalitatief zeer goede zorg, hoofdzakelijk aan kinderen met taal- en spraakstoornissen. Van alle behandelingen gaat ongeveer 80 procent naar kinderen onder de 12 jaar, zo’n 160.000 per jaar. Door de lage tarieven die zorgverzekeraars bieden valt de bodem onder de praktijken weg. Hierdoor is de zorg nog nauwelijks op te brengen.”

Stappen naar Tweede Kamer
De situatie van vorig jaar, toen er ook wurgcontracten werden geboden, herhaalt zich. Dit keer zijn de tarieven van de grote zorgverzekeraars nog lager ten opzichte van het officiële tarief. In de Volkskrant van 18 oktober legt Theo de Koning uit dat de groei die zorgverzekeraars constateren wordt veroorzaakt door bezuiniging op gemeentelijke en onderwijsbudgetten: “Tot voor kort hadden scholen en consultatiebureaus vaak zelf logopedisten in dienst. De behandelingen van deze logopedisten kwamen niet voor rekening van de verzekeraars. Het aantal behandelingen is dan ook niet gegroeid, maar de kosten komen vaker voor rekening van een verzekeraar.”

De NVLF onderneemt stappen naar Tweede Kamerleden om aandacht te vragen voor dit knellende probleem.

Meer informatie
De waarde van logopedie

1 gedachte over “Macht zorgverzekeraars nekt logopedisten”

  1. Hopelijk is deze financiele kwestie naar behoren afgehandeld. Logopedie wordt vaak onderschat terwijl kinderen die opgroeien in deze nieuwe economie gebaat zijn bij goede communicatieve vaardigheden.

    Beantwoorden

Plaats een reactie