Machel Nuyten nieuwe directeur VPTZ Nederland

Per 1 september 2011 treedt de heer mr. M.E.M. Nuyten (Machel) aan als directeur van de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland). Hij volgt hiermee de heer drs. J.A.J. Bart op, die in mei is overgestapt naar de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). In de tussenliggende periode heeft de interim directeur, de heer J.N. Grevenstuk, leiding gegeven aan de activiteiten.

In zijn vorige functie was Machel senior sectoreconoom gezondheidszorg en publieke sector bij de ING. Hij heeft in de ruim twee jaar dat hij daar werkzaam was, onder andere onderzoek gedaan naar de wensen van de charitassector inzake de dienstverlening door banken. In eerdere functies als secretaris gezondheidszorg van VNO-NCW en MKB Nederland en senior beleidsjurist bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft hij veel ervaring opgedaan in het strategisch en tactisch denken om gestelde doelen te bereiken. Machel heeft ruime ervaring opgedaan in de belangenbehartiging, het bij elkaar brengen van partijen met ogenschijnlijk tegengestelde belangen en het samenwerken met diverse overheidsorganisaties. Machel blijft onder andere commissaris van de Zorg Diensten Groep en voorzitter van de Raad van Toezicht van Reakt.

Als directeur van de VPTZ kan Machel zijn ervaring goed inzetten. Daarnaast geeft hij aan: “Maatschappelijke betrokkenheid is voor mij erg belangrijk. Ik wil staan voor de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Een bijzondere en kwetsbare vorm van zorg, die onmisbaar is in onze samenleving.”

Machel zal zich primair bezig houden met het zekerstellen van een goede financiële basis voor de vereniging en haar 206 lidorganisaties, zodat de activiteiten in de toekomst gecontinueerd kunnen worden. Aanvullend op de subsidie en het verwerven van andere financieringsmiddelen zal hij veel aandacht besteden aan een goede positionering van VPTZ in het veld van de palliatieve zorg.

Plaats een reactie