Maatschappelijke veiligheid niet alleen maar negatief

Mensen denken vaak negatief over veiligheid in de maatschappij. Ze associëren het met criminaliteit, repressie, straf en angst. Je kunt echter ook in positieve termen over veiligheid praten: denk aan vertrouwen, zorg, verbondenheid en geborgenheid.

In het boek ‘Positive Criminology’ behandelen criminoloog Marc Schuilenburg en bestuurskundige Ronald van Steden van de Vrije Universiteit Amsterdam samen met Brenda Oude Breuil van de Universiteit Utrecht deze alternatieve benadering van veiligheid: de positieve invulling.

‘Eenzijdig hameren op harde spierballentaal werkt niet’
Veiligheid en de aanpak van criminaliteit koppelen aan positieve begrippen is een nieuwe benadering die haaks staat op de traditionele, negatieve benadering. Deze traditionele benadering is bovendien niet effectief, betoogt Schuilenburg.

“Door bestrijding is de criminaliteit gedaald. Toch voelen mensen zich nog steeds onveilig. Alleen maar hameren op harde spierballentaal, zoals politici doen, werkt dus niet genoeg. Als burgers ook de positieve kanten van veiligheid ervaren, voelen ze zich veiliger. Daarom benadrukt dit boek de positieve kanten van veiligheid.”

Positieve inzet voor participatiesamenleving
De boodschap van Schuilenburg en zijn collega’s komt op het juiste moment, nu de participatiesamenleving vorm krijgt. In de participatiesamenleving moeten burgers minder van de overheid verwachten en meer zelf doen. Dat geldt dus ook voor de invulling van veiligheid en criminaliteit. Vertrouwen en verbondenheid staan hierin centraal.

Positieve invulling
Dit betekent niet alleen aandacht voor het bestrijden van criminaliteit – de negatieve invulling – maar ook voor het opbouwen van sociale verbanden waarin burgers zekerheid en onderlinge verbondenheid vinden: de positieve invulling van veiligheid.

Plaats een reactie