Maatschappelijke stage niet langer verplicht

De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer.

Staatssecretaris Dekker: “Het is belangrijk dat scholen meer vrijheid krijgen om hun onderwijsprogramma in te richten. Door de maatschappelijke stage niet langer verplicht te stellen , kunnen scholen zelf kiezen of ze dit blijven aanbieden of niet. Scholen kunnen ervoor kiezen de stage in te zetten als één van de instrumenten waarmee ze invulling geven aan hun wettelijke burgerschapstaak. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de vrijgekomen onderwijstijd op een andere manier in te vullen.”

De extra middelen die scholen tijdelijk kregen voor de invoering van de maatschappelijke stage worden stopgezet nu ook de verplichting vervalt. Scholen die doorgaan met het aanbieden van de maatschappelijke stage hebben inmiddels een netwerk hiervoor kunnen opbouwen.

Om scholen in staat te stellen tijdig en zorgvuldig te anticiperen op de toekomstige situatie, hanteert staatssecretaris Dekker een ruime financiële overgangstermijn. De verplichting vervalt met ingang van 1 augustus 2014 en de extra bekostiging vervalt een jaar later.

Plaats een reactie