Maatschappelijke kosten en baten van invloed op besluiten medische technologie

Een succesvolle behandeling kan niet alleen de gezondheid van mensen verhogen, maar ook hun productiviteit. Langer en gezonder doorwerken is een belangrijk maatschappelijk thema en daarom is het belangrijk dat deze productiviteitskosten goed worden weergeven in economische evaluaties.

Dit stelt Marieke Krol in haar proefschrift ‘Productivity costs in economic evaluations’ waarop zij op vrijdag 21 december 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Economische evaluaties worden steeds vaker gebruikt om beleidsmakers in de zorg te informeren over de kosten en effecten van medische technologie, voor de besluitvorming over het opnemen van nieuwe behandelingen in het basispakket. Over hoe deze economische evaluaties op een betrouwbare manier moeten worden uitgevoerd, bestaat nog veel discussie. Van belang daarbij zijn de zogenoemde productiviteitskosten: de kosten die samenhangen met het feit dat mensen die ziek zijn soms minder productief zijn dan andere mensen.

Buiten beeld
Productiviteitskosten worden vaak helemaal niet meegenomen in economische evaluaties, bijvoorbeeld door gebrek aan gegevens over verzuim en productiviteit op het werk van patiënten. Daardoor blijven belangrijke maatschappelijke kosten en baten buiten beeld. Volgens Krol is het in zulke gevallen beter om productiviteitskosten te schatten op basis van gegevens over de gezondheid van de patiënt, dan ze helemaal te negeren.

Daarnaast worden er op dit moment veel verschillende methoden gebruikt om productiviteitskosten te meten en te waarderen. Dat komt de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van studies niet ten goede. Het is dus belangrijk dat productiviteitskosten mee worden genomen én dat dit op een eenduidige manier gebeurt. Dit zorgt ervoor dat beleidsmakers in de zorg beter geïnformeerd zijn over de kosten en effecten van medische technologie.

Marieke Krol deed haar onderzoek in het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG)

Downloaden
Het proefschrift ‘Productivity Costs in Economic Evaluations’

Plaats een reactie