Maatschappelijk verantwoord ondernemen creëert kettingreactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) groeit – ondanks de recessie – nog steeds stevig door. De versnelling op dit terrein is nu echt begonnen. Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-eisen aan elkaar. Hierdoor wordt MVO steeds vanzelfsprekender. Er ontstaat een MVO-kettingreactie die zelfs bedrijven tot ver voorbij de Nederlandse grens bereikt. Dit is één van de conclusies in het eerste trendrapport van MVO Nederland dat 13 januari 2012 is gepresenteerd.

Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn organisatie: “De structurele krachten die MVO aanjagen worden sterker. Denk aan economische indicatoren als schaarste, de marktvraag naar MVO en de opstelling van kapitaalverschaffers. Ook de maatschappelijke verwachtingen van publiek, NGO’s en overheden nemen verder toe. Dit biedt bedrijven steeds meer kansen waarop met groeiende gretigheid wordt ingespeeld.”

Enkele belangrijke trends die de versnelling illustreren:
– Kostenbesparing is het belangrijkste motief geworden om met MVO te beginnen. Deze ontwikkeling zet zich aangewakkerd door de recessie in 2012 naar verwachting krachtig door.
– Energiebesparing en duurzame energie staan bovenaan de MVO-agenda van bedrijven. Het is urgent, tastbaar, sluit aan bij maatschappelijke verwachtingen en het levert geld op. Ook grondstoffenschaarste wordt steeds vaker opgepakt als strategisch speerpunt.
– Steeds meer bedrijven pakken MVO op als manier om te innoveren en omzet te verhogen.
– Duurzaamheid is een basisverwachting van de consument. De consument verwacht simpelweg dat een bedrijf duurzaam produceert, en hier open en duidelijk over communiceert. Ook over de dilemma’s.

Lageweg: “Ik zie drie belangrijke factoren die de versnelling kunnen bespoedigen: leiderschap, denken in kringlopen en sociale innovatie. Iedereen kan leiderschap tonen: van de directeur tot de mensen op de werkvloer. Het denken in kringlopen zal ervoor zorgen dat we geen afval meer produceren en veel zorgvuldiger met grondstoffen en materialen omgaan. En sociale innovatie leidt tot creatieve coalities en een veel grotere betrokkenheid van medewerkers. Als we deze drie factoren echt centraal gaan stellen, worden duurzaamheid en rechtvaardigheid de nieuwe motoren voor de Nederlandse economie.”

Lancering MVO Nederland Academie
De versnelling in MVO blijkt ook uit de sterke toename van het aantal bedrijven dat zich bij MVO Nederland aansluit. In 2011 zijn circa 500 nieuwe bedrijven partner geworden, waardoor MVO Nederland nu meer dan 1800 aangesloten bedrijven telt: van eenmanszaak tot multinational en van koploper tot starter. Om tegemoet te komen aan de snel groeiende behoefte aan meer kennis en het delen van ervaringen gaat vandaag de MVO Nederland Academie van start. De MVO Nederland Academie biedt inspiratie en handvatten met MVO-opleidingen en -trainingen. Van basistrainingen over uiteenlopende MVO-thema’s tot inspirerende sessies met koploperbedrijven. Van masterclasses met spraakmakende MVO-experts tot e-learning-modules en managementgames. Kijk op www.mvonederland.nl/academie.

10 trends: discussieer mee
MVO Nederland maakte het trendrapport op basis van actuele onderzoeken, eigen analyses en gesprekken met deskundigen. Dit levert een interessant en actueel beeld op van de mate waarin MVO leeft onder ondernemers, de markt die er voor MVO bestaat en thema’s die men belangrijk vindt. Ook wordt duidelijk op welke punten meer actie gevraagd wordt van bedrijven om tot daadwerkelijke verduurzaming van de economie te komen. De komende periode zoekt MVO Nederland het debat over de genoemde en nieuwe thema’s die in de trendanalyse thuishoren. Lees het gehele trendrapport op www.mvonederland.nl/trends en discussieer mee.

Plaats een reactie