Maatregelen vogelgriep ingetrokken

De maatregelen die gelden naar aanleiding van een uitbraak van vogelgriep in Kootwijkerbroek, zijn opgeheven.

Beperkinsgebied
In verband met de uitbraak van laagpathogene Aviaire Influenza (vogelgriep) op een bedrijf in Kootwijkerbroek is op 12 mei 2011 een beperkingsgebied ingesteld. Binnen dit gebied zijn maatregelen genomen. Er zijn sinds 12 mei geen nieuwe besmettingen met Aviaire Influenza geconstateerd.

Ontsmetting
Op het bedrijf waar de besmetting is geconstateerd, zijn de dieren geruimd en het bedrijf heeft een eerste ontsmetting ondergaan. De maatregelen in het beperkingsgebied moeten na de eerste ontsmetting van het besmette bedrijf minimaal 21 dagen blijven gelden. Zoals op 19 mei al werd aangegeven, is die termijn op 3 juni 2011 verstreken, en is het beperkingsgebiedsgebied op 3 juni met bijbehorende maatregelen opgeheven.

Niet vrijgegeven
Het besmet verklaarde bedrijf wordt nog niet vrijgegeven. Dat gebeurt pas drie weken na de definitieve reiniging en ontsmetting van het bedrijf.

Plaats een reactie