Maatregelen tegen Q-koorts versoepeld

De maatregelen tegen Q-koorts worden versoepeld. Dat schrijven staatssecretaris Bleker (EL&I) en minister Schippers (VWS) donderdag 15 september 2011 in een brief aan de Tweede Kamer. Bleker en Schippers baseren hun besluit op adviezen van deskundigen en op het feit dat alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven hebben voldaan aan de vaccinatieplicht.

Uitbreidingsverbod
Volgens deskundigen draagt het landelijke uitbreidingsverbod, met het huidige vaccinatiebeleid, niet verder bij aan het verminderen van het risico op Q-koorts. Daarom wordt landelijke uitbreidingsverbod voor melkgeiten- en melkschapenbedrijven wordt ingetrokken.

Apart lammeren
De verplichting dat bedrijven met een publieksfunctie (bijvoorbeeld kinderboerderijen) drachtige dieren vier weken voor en twee weken na het lammeren gescheiden moeten houden van het publiek wordt versoepeld. Het afzonderen van drachtige dieren is straks alleen nog verplicht tijdens het moment van lammeren. In de communicatie en in de handhaving wordt extra aandacht besteed aan het belang van een goede hygiëne op kinderboerderijen en andere bedrijven met een publieksfunctie.

Kaart
De kaart met gebieden van 5 kilometer rondom besmette melkgeiten- en melkschapenbedrijven wordt vervangen door een kaart waarop alleen de bedrijfslocaties staan. Deze kaart staat op internet. Als een bedrijf besmet verklaard wordt, worden lokale bestuurders standaard geïnformeerd en komt er een bord bij het besmette bedrijf te staan.

Mestmaatregelen
Ook de mestmaatregelen worden voor besmette en niet-besmette bedrijven versoepeld. Het uitmestverbod tijdens de lammerperiode wordt ingetrokken en de periode dat bedrijven hun mest moeten opslaan voordat het mag worden uitgereden of afgevoerd wordt verkort tot 30 dagen. Bedrijven die niet besmet zijn kunnen hun mest straks direct afvoeren naar een industriële composteerder.

Plaats een reactie