Maastricht UMC+ klaar voor bevolkingsonderzoek darmkanker

Het azM/ Maastricht UMC+ is als een van de eerste ziekenhuizen van Nederland helemaal klaar voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker dat over een jaar, in september 2013 namelijk, van start gaat. Alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar krijgen vanaf volgend jaar gefaseerd een uitnodiging om aan het onderzoek mee te doen.

In eerste instantie zal aan de doelgroep gevraagd worden aan het bevolkingsonderzoek mee te doen door ontlasting in te leveren die in een laboratorium wordt onderzocht. Daarbij wordt de ontlasting nagekeken op bloedverlies, hetgeen kan duiden op aanwezigheid van voorstadia van darmkanker. Naar verwachting zal bij ruim 6 procent van de deelnemers de laboratoriumtest positief (verdenking op kanker) zijn. Deze positief geteste deelnemers aan het bevolkingsonderzoek krijgen vervolgens een oproep voor een nader onderzoek door middel van coloscopie. Daarbij worden de darmen met een flexibele, op afstand bestuurbare mini-camera van binnen gecontroleerd op aanwezigheid van poliepen, voorlopers van darmkanker. De meerderheid (80 procent) van die grote poliepen wordt door de endoscopist tijdens de kijkoperatie direct verwijderd.

Voor het mogen uitvoeren van coloscopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek zijn door het RIVM strenge criteria opgesteld, de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. De onderafdeling MDL (Maag/Darm/Lever-ziekten) van het Maastricht UMC+ voldoet vooralsnog als enige in Nederland aan al deze kwaliteitsindicatoren. Landelijk krijgt de koppositie van Maastricht UMC+ in deze discipline, ook op het gebied van onderzoek, alom erkenning. Twee MDL-artsen van het Maastricht UMC+, Silvia Sanduleanu en Rogier de Ridder, hebben zitting in de landelijke werkgroep die het bevolkingsonderzoek naar darmkanker aanstuurt. De Ridder is bovendien benoemd tot manager voor de Regio Zuid (in het kader van de screening is Nederland opgedeeld in vijf regio’s).

De specifieke expertise op endoscopisch gebied is het gevolg van jarenlange investeringen in onderzoek, onderwijs, opleiding en training. Prof. dr. Ad Masclee, hoofd van de onderafdeling MDL van het Maastricht UMC+: “Er zijn nog steeds grote verschillen in de kwaliteit van het endoscopiëren. Er is dan ook een grote behoefte aan standaardisatie. Daarom worden er in de toekomst eisen gesteld aan endoscopisten. Met het oog op de bevolkingsscreening hebben wij hier in Maastricht nog eens extra geïnvesteerd in opleiding en training met de onlangs opgerichte Maastricht Postgraduate Endoscopy School. Dat verklaart de voorsprong die we hebben.”

Het belang van een goede endoscopie wordt zichtbaar in het aantal zogenoemde intervalkankers: darmkanker die bij een endoscopisch onderzoek over het hoofd is gezien, of poliepen die door de endoscopist niet of niet volledig zijn verwijderd. In het Maastricht UMC+, waar jaarlijks 3500 endoscopieën worden gedaan, is het vóórkomen van die interval-darmkankers heel laag.

Tweede doodsoorzaak
Darmkanker is zowel bij mannen als bij vrouwen in Nederland de tweede meest voorkomende doodsoorzaak. Jaarlijks komen er ruim 12.000 nieuwe darmkankerpatiënten bij en overlijden er ongeveer 5000 Nederlanders aan darmkanker. Toch is het nog steeds een taboe-onderwerp. Veel Nederlanders durven niet over darmklachten en ontlasting te praten. Ruim18 procent van de Nederlanders gaat niet met klachten op dat gebied naar de dokter. Terwijl het zo belangrijk is om er op tijd bij te zijn. Met het bevolkingsonderzoek hoopt de overheid darmkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. Dit zal niet alleen levens redden, maar op termijn ook veel kosten besparen.

Symposium
Op 6 en 7 september 2012 vindt er in Maastricht een symposium plaats over het opsporen en behandelen van darmkanker en de techniek van het endoscopiëren. Op de eerste dag van het symposium zal er vooral geoefend worden in het uitvoeren van endoscopieën. Tijdens de tweede dag is er een programma met demonstraties in het ziekenhuis, die via een live-stream-verbinding in het nabijgelegen congrescentrum MECC te volgen zullen zijn.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.maastrichtendoscopy.com.

Plaats een reactie