Maastricht sluit aan bij regionaal dierenwelzijnscentrum

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht stelt voor om deel te nemen aan het toekomstig regionaal dierenwelzijnscentrum van de Dierenbescherming Limburg en het dierenasiel Maastricht. Het dierenwelzijnscentrum vervangt het Maastrichtse dierenasiel dat vanaf 2012 niet meer aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Met het centrum is de opvang van zwerfdieren ook in de toekomst goed geregeld.

Strengere eisen voor dierenasiels
De gemeente is wettelijk verplicht om gevonden honden en katten minimaal twee weken op te vangen. Uitvoering daarvan ligt nu bij het dierenasiel ‘Stichting Eugene Gèbhard’. Per 1 maart 2012 worden de wettelijke eisen aan de huisvesting van asielhonden en -katten strenger, en voldoet het asiel er niet meer aan. Bovendien is het gebouw zwaar verouderd. De ‘Stichting Eugene Gèbhard’ werkt al langer samen met de Dierenbescherming Limburg. De organisatie moet professionaliseren om ook voor de (middel)lange termijn hun kerntaak (dierenwelzijn) te garanderen en goed uit te kunnen voeren.

Mogelijke opties
Het college heeft drie mogelijke oplossingen bekeken: vervanging van het huidige asiel of het aansluiten bij het regionaal dierenwelzijnscentrum met of zonder een filiaal in Maastricht. Volgens wethouder dierenwelzijn Gerdo van Grootheest is de derde optie het beste alternatief in het licht van dierenwelzijn, regionale samenwerking en financieel.

Regionaal dierenwelzijnscentrum
Dierenbescherming Limburg bouwt in 2012 een regionaal dierenwelzijnscentrum in de gemeente Sittard-Geleen. In het centrum worden verschillende diensten rondom dierenwelzijn gebundeld. Naast de opvang van zwerfdieren is er veel aandacht voor educatie, voorlichting en maatschappelijke zorg. Doel van het dierenwelzijnscentrum is gemeenten, dierenbeschermingsorganisaties , scholen en andere maatschappelijke organisaties samen te brengen. Op die manier is de opvang van dieren in Zuid-Limburg professioneel en structureel gegarandeerd.

Plaats een reactie