Maastricht sluit aan bij regionaal dierenwelzijnscentrum

0
683

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht stelt voor om deel te nemen aan het toekomstig regionaal dierenwelzijnscentrum van de Dierenbescherming Limburg en het dierenasiel Maastricht. Het dierenwelzijnscentrum vervangt het Maastrichtse dierenasiel dat vanaf 2012 niet meer aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Met het centrum is de opvang van zwerfdieren ook in de toekomst goed geregeld.

Strengere eisen voor dierenasiels
De gemeente is wettelijk verplicht om gevonden honden en katten minimaal twee weken op te vangen. Uitvoering daarvan ligt nu bij het dierenasiel ‘Stichting Eugene Gèbhard’. Per 1 maart 2012 worden de wettelijke eisen aan de huisvesting van asielhonden en -katten strenger, en voldoet het asiel er niet meer aan. Bovendien is het gebouw zwaar verouderd. De ‘Stichting Eugene Gèbhard’ werkt al langer samen met de Dierenbescherming Limburg. De organisatie moet professionaliseren om ook voor de (middel)lange termijn hun kerntaak (dierenwelzijn) te garanderen en goed uit te kunnen voeren.

Mogelijke opties
Het college heeft drie mogelijke oplossingen bekeken: vervanging van het huidige asiel of het aansluiten bij het regionaal dierenwelzijnscentrum met of zonder een filiaal in Maastricht. Volgens wethouder dierenwelzijn Gerdo van Grootheest is de derde optie het beste alternatief in het licht van dierenwelzijn, regionale samenwerking en financieel.

Regionaal dierenwelzijnscentrum
Dierenbescherming Limburg bouwt in 2012 een regionaal dierenwelzijnscentrum in de gemeente Sittard-Geleen. In het centrum worden verschillende diensten rondom dierenwelzijn gebundeld. Naast de opvang van zwerfdieren is er veel aandacht voor educatie, voorlichting en maatschappelijke zorg. Doel van het dierenwelzijnscentrum is gemeenten, dierenbeschermingsorganisaties , scholen en andere maatschappelijke organisaties samen te brengen. Op die manier is de opvang van dieren in Zuid-Limburg professioneel en structureel gegarandeerd.

Vorig artikelMedicatiebeoordeling in Groningse verzorgingshuizen succesvol
Volgend artikelDoelstelling voor gebruik vloeibaar frituurvet niet gehaald
Maastricht is een stad in het zuiden van de Nederlandse provinie Limburg. Zij is de hoofdstad van deze provincie en telt 119.623 inwoners (1 april 2011, bron: CBS), die Maastrichtenare] worden genoemd. Maastricht is gelegen aan weerszijden van de rivier de Maas. De stad heeft een lange geschiedenis, die teruggaat tot in de Keltische tijd, voor het begin van de huidige jaartelling. De geschiedenis weerspiegelt zich in het historische stadscentrum met verschillende Romaanse en andere stijlkerken en de vele pleinen. Het bekendste plein is het Vrijthof, gelegen nabij de Servaaskerk, die vernoemd is naar de heilige Servatius, de beschermheilige van het vanouds katholieke Maastricht. Tegenwoordig heeft Maastricht vooral het imago van een bourgondische stad, waar het goed winkelen en recreëren is. Er komen dan ook veel toeristen. Dankzij de aanwezigheid van een universiteit en een hogeschool is het ook een studentenstad.