Maastricht krijgt zestien oplaadpunten voor elektrische auto’s

0
581

In 2012 worden er in Maastricht zestien oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd. Deze zestien zogenaamde e-laadpunten worden verspreid over negen locaties in de stad. Bij deze punten kunnen bezitters van een elektrische auto hun auto ‘voltanken’ met groene stroom. De eerste oplaadpunten moeten nog in het eerste kwartaal van 2012 in gebruik zijn genomen. De oplaadpunten worden beschikbaar gesteld en geëxploiteerd door de stichting e-laad. Dit is een stichting die landelijk een pilot uitvoert en aan steden oplaadpunten ter beschikking stelt. Bezitters van een elektrische auto kunnen via de website van de stichting (www.e-laad.nl) een zogenaamde oplaadpas aanvragen. Met deze pas van de stichting e-laad kunnen ze tegen betaling gebruik maken van alle oplaadpunten in Nederland.

Oplaadlocaties in Maastricht
In overleg met de stichting e-laad heeft de gemeente de volgende zeven locaties aangewezen voor de oplaadpunten: zwembad de Geusselt, P+R Maastricht Noord, Parallelweg, Het Bat, Gaeteno Martinolaan, Avenue Ceramique en het Sint Servaasbolwerk. Op al deze locaties zijn straks twee oplaadpunten beschikbaar. Bij de bepaling van deze plaatsen is uitgegaan van een aantal criteria. Zo moet de locatie aantrekkelijk zijn voor de e-rijder, bijvoorbeeld dicht bij een winkel, kantoor of publieksvoorziening. Ook dient de locatie goed zichtbaar te zijn voor het publiek, zodat het als voorbeeldfunctie kan dienen voor mensen zonder elektrische auto.

Naast de zeven door de gemeente aangewezen locaties, zijn er ook nog twee particuliere aanvragen voor een oplaadpunt toegewezen. Deze bevinden zich op de Jekerweg en Aylvalaan. Op deze locaties is steeds één oplaadpunt beschikbaar. Ook deze oplaadpunten zijn toegankelijk voor alle e-rijders met een oplaadpas van e-laad.

Stichting e-laad
De Stichting e-laad plaatst en onderhoudt publiek oplaadpunten voor elektrische auto’s. Stichting e-laad is een initiatief van de samenwerkende netwerkbedrijven. Samen bereiden zij het elektriciteitsnetwerk voor op de grootschalige introductie van elektrisch rijden. Om ervaring op te doen met de gevolgen voor het netwerk en om het elektrisch rijden mogelijk te maken, plaatst de stichting e-laad de komende jaren 10.000 publieke oplaadpunten in heel Nederland. Elektrisch rijden is de laatste jaren sterk in opkomst in Nederland. De prognoses voor het aantal elektrische auto’s loopt uiteen van 100.000 tot ongeveer 1 miljoen in 2020.

Elektrisch rijden draagt bij aan de duurzaamheiddoelstellingen van de gemeente. Het heeft positieve effecten op zowel klimaat als luchtkwaliteit. Dit komt door de zeer lage emissies van CO2, fijn stof en NOx. Het realiseren van oplaadpunten sluit bovendien aan bij het coalitieakkoord dat aangeeft dat duurzaamheid in de bebouwde omgeving wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Vorig artikelDen Haag telt meeste inburgeraars van het land
Volgend artikelPig Chase, computergame voor varkens en mensen
Maastricht is een stad in het zuiden van de Nederlandse provinie Limburg. Zij is de hoofdstad van deze provincie en telt 119.623 inwoners (1 april 2011, bron: CBS), die Maastrichtenare] worden genoemd. Maastricht is gelegen aan weerszijden van de rivier de Maas. De stad heeft een lange geschiedenis, die teruggaat tot in de Keltische tijd, voor het begin van de huidige jaartelling. De geschiedenis weerspiegelt zich in het historische stadscentrum met verschillende Romaanse en andere stijlkerken en de vele pleinen. Het bekendste plein is het Vrijthof, gelegen nabij de Servaaskerk, die vernoemd is naar de heilige Servatius, de beschermheilige van het vanouds katholieke Maastricht. Tegenwoordig heeft Maastricht vooral het imago van een bourgondische stad, waar het goed winkelen en recreëren is. Er komen dan ook veel toeristen. Dankzij de aanwezigheid van een universiteit en een hogeschool is het ook een studentenstad.