Maasstad Ziekenhuis stelt interim-bestuurder aan

De Raad van Toezicht van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam stelt met ingang van 1 augustus 2011 prof. dr. León Eijsman aan als interim-bestuurder.

Met zijn aanstelling krijgt het ziekenhuis een tweehoofdig bestuur. Eijsman zal opereren naast directeur drs. Paul Smits. Tot zijn aanstelling is besloten omdat het bestrijden van de multiresistente bacterie niet te combineren is met het dagelijks bestuur van het ziekenhuis.

Eijsman heeft als opdracht de problemen rond de besmetting op te lossen. Hij moet de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg borgen. Eijsman begint maandag met zijn werkzaamheden. Over de taakverdeling met Smits worden definitieve afspraken gemaakt.

De vorige week aangestelde prof. dr. Marc Bonten blijft als supervisor verantwoordelijk voor de afdelingen medische microbiologie en infectiepreventie. Binnen de RvT van het Maasstad Ziekenhuis zal prof. dr. René Kahn verantwoordelijk zijn voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid.

“Met het aanstellen van Bonten voor de inhoudelijke problematiek en Eijsman als bestuurder kunnen we de problemen snel oplossen en het vertrouwen herstellen”, aldus voorzitter Ad Scheepbouwer van de RvT.

Eijsman (65) heeft zeer ruime bestuurlijke ervaring binnen ziekenhuizen en is nu zelfstandig adviseur. Hij was hoofd van het cardio-pulmonaal-chirurgisch centrum in Amsterdam. Ook gaf hij enkele jaren geleden leiding aan het oplossen van de problemen rond de hartchirurgie in het Radboud Ziekenhuis. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is geïnformeerd over zijn aanstelling.

Sinds afgelopen dinsdag zijn er in het Maasstad Ziekenhuis geen nieuwe overleden dragers van de Klebsiella Oxa-48 bacterie bijgekomen. Dit aantal staat nog steeds op 27. Het aantal dragers is met één patiënt toegenomen tot 79.

Op basis van diepgaand onderzoek is de groep verdachten gegroeid van 1967 naar 2102. Van hen wordt onderzocht of ze ook daadwerkelijk drager zijn van de bacterie. Naar verwachting zal het aantal verdachte patiënten stijgen tot mogelijk 3000 en daarmee zal het aantal dragers ook toenemen. Het Maasstad publiceert iedere dinsdag een nieuwe stand van zaken.

Plaats een reactie