Maasstad ziekenhuis Rotterdam onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam per direct onder verscherpt toezicht voor een periode van twee maanden. Zij doet dit omdat zij er onvoldoende vertrouwen in heeft dat de raad van bestuur van het ziekenhuis op korte termijn de juiste maatregelen treft om verdere verspreiding van de klebsiella pneumoniae bacterie te voorkomen. Een opnamestop vindt de inspectie op dit moment niet nodig, omdat er geen bewezen nieuwe besmettingsgevallen zijn.

De inspectie stelt het verscherpt toezicht in voor een periode van twee maanden om ervoor te zorgen dat in het ziekenhuis de juiste infectiebestrijdingsmaatregelen worden genomen. Dit is op dit moment onvoldoende het geval en levert een risico op voor de patiëntveiligheid.

De inspectie vraagt het ziekenhuis het volgende zo snel mogelijk te regelen:
– Betere samenwerking tussen de arts-microbiologen en de ziekenhuishygiënisten.
– Bij een bewezen besmetting met de bacterie moet de arts-microbioloog altijd medebehandelaar zijn samen met de regulier behandelend arts.
– Binnen enkele dagen aanstellen van een externe supervisor met mandaat die ervoor zorgt dat bovenstaande wordt gerealiseerd.

Op dit moment werken de arts-microbioloog en de ziekenhuishygiënist onvoldoende samen. Zij zijn in het ziekenhuis samen verantwoordelijk voor het infectiepreventiebeleid maar geven op dit moment soms tegenstrijdige adviezen aan afdelingen over welke maatregelen nodig zijn. Daarnaast is de arts-microbioloog niet stelselmatig en systematisch betrokken bij de behandeling van met de bacterie besmette patiënten.

Sinds eind mei, het moment dat de uitbraak van de klepsiella pneumoniae bacterie in het Maasstad ziekenhuis bij de inspectie bekend was, volgt de inspectie de voortgang van het bedwingen van de epidemie nauwgezet. Het is de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om de uitbraak te beheersen. Zij doet dit in samenwerking met de externe partners RIVM, GGD en externe deskundigen van het UMCU. Het crisisteam dat in het ziekenhuis is gevormd brengt sindsdien na elke vergadering verslag uit aan de inspectie, zodat zij steeds kan meekijken of de juiste voorzorgsmaatregelen en isolatiemaatregelen worden getroffen.

Tot vorige week had de inspectie voldoende vertrouwen dat de raad van bestuur in staat was het in het ziekenhuis gevoerde beleid voor infectiebestrijding te verbeteren. Tijdens een inspectiebezoek op 12 juli concludeerde de inspectie dat de raad van bestuur hierin onvoldoende snel opereerde. Daarop heeft de inspectie aangedrongen op concrete verbeteracties. Vandaag legde de inspectie een onaangekondigd bezoek af om de voortgang te controleren en werd wederom vastgesteld dat er te weinig voortgang zit in deze verbeteracties. Ook was de inspectie begin deze week niet geïnformeerd over de vier nieuwe sterfgevallen waarover de NOS eerder vandaag berichtte. Van drie van de patiënten is inmiddels zeker dat zij al langer met de Klepsiella Pneumoniae bacterie besmet waren. Van een vierde patiënt is dit nog niet duidelijk.

Het verscherpt toezicht betekent dat de inspectie de komende weken vaker en onaangekondigd boeken gaat brengen aan het ziekenhuis om de voortgang van de gevraagde acties vast te stellen. Daarnaast doet de inspectie al sinds enige weken onderzoek naar het ontstaan en het verloop van de epidemie. De inspectie was op de hoogte van de aanwezigheid van de klebsiella pneumoniae bacterie sinds eind mei van dit jaar . De inspectie onderzoekt of het ziekenhuis zowel intern als extern tijdig alarm heeft geslagen over de aanwezigheid van de bacterie en direct de juiste maatregelen heeft getroffen om verdere verspreiding en het ontstaan van een epidemie te voorkomen.

Plaats een reactie