Maasstad Ziekenhuis presenteert resultaten van 230 robotoperaties

Patiënten met prostaatkanker die worden geopereerd met de Da Vinci Robot door een ervaren operateur komen er goed van af. De urologen van het Maasstad Ziekenhuis hebben dat, na 230 operaties te hebben uitgevoerd, wetenschappelijk kunnen vaststellen.

Op basis van onderzoek uitgevoerd in o.a. Europa en de Verenigde Staten bestonden al lang sterke aanwijzingen dat mannen behandeld middels robotchirurgie, uitgevoerd door een ervaren uroloog sneller herstellen, maar kort in het ziekenhuis hoeven te verblijven en minder complicaties ontwikkelen na dergelijk ingreep. Continentie en potentie herstel na een robotoperatie is goed. In vergelijking met open of klassieke laparoscopische technieken verloopt het herwinnen van de continentie vlugger en er is minder kans op potentie verlies na de operatie.

De urologen hebben bij de groep van 230 patiënten die in de laatste 16 maanden werden geopereerd onderzocht of er tijdens en na de operatie problemen waren. Vast is komen te staan dat mannen na de robotoperatie sneller weer op de been zijn en dat zij aanzienlijk minder vaak kampen met post-operatieve complicaties. Het herstel van de continentie is goed, zegt uroloog Sjoerd Klaver tevreden. ,,Tachtig procent van de patiënten is na zes maanden opnieuw continent.”

De helft van de mannen heeft na zes maanden een volledig herstel van erecties, als de man die tenminste voor de operatie ook nog had.

Dat de continentie sneller en vooral ook de potentie vaker herstellen na een robotoperatie komt doordat met de robot zeer nauwkeurig kan worden geopereerd. De operateur heeft een uitstekend zicht in de buik van de patiënt en het instrumentarium is zo verfijnd dat op de millimeter nauwkeurig kan worden geopereerd. Zenuwen rond de prostaat kunnen daardoor beter worden gespaard. Van belang is echter wel dat de grootte van de tumor zo’n zenuwsparende operatie toelaat. Ook is het zaak dat de operateur ruim ervaren is met robotchirurgie.

Klaver stelt vast dat een prostaatverwijdering met behulp van de Da Vinci Robot nog veel gunstiger kan uitpakken wanneer de prostaatkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt. Liefst nog voordat de man plasklachten krijgt. “Dan kan er op tijd worden besloten of er ingegrepen moet worden ja of nee”.

Klaver: ,,Wij zien geregeld mannen bij wie de kanker toevallig is ontdekt, bijvoorbeeld tijdens een medische keuring. Bij hen kunnen de resultaten van de operatie zeer gunstig zijn omdat de grootte van de tumor dan dikwijls nog beperkt is.
,,Preventief prostaatonderzoek bij de huisarts zou voor vijftigplussers de moeite kunnen lonen. Ook wanneer bij jongere patiënten prostaatkanker in de familie voorkomt, zou ik preventief prostaatonderzoek door de huisarts verstandig vinden.”

Meer informatie: www.maasstadziekenhuis.nl/prostaatkanker

Plaats een reactie