Maar weinig Nederlanders vinden dat vroeger alles beter was

Nederlanders staan open voor verandering. Dit concludeert Bank BNP Paribas naar aanleiding van de ‘Change Index’, het onderzoek naar Verandering dat Blauw Research onlangs voor de bank heeft uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders geloven dat verandering over het algemeen leidt tot verbetering en dat zij vaak de noodzaak inzien van verandering. De verandering die Nederlanders als het meest positief ervaren is de mogelijkheid die de techniek ons biedt (ruim 70% ziet dit als een positieve verandering).

In het Change Index onderzoek naar verandering is op basis van stellingen de algemene veranderingsgezindheid en de veranderingsbehoefte van Nederlanders gemeten. Daarnaast is gekeken naar wat Nederlanders zien en willen veranderen en het belang van deze veranderingen.

BNP Paribas wil de gewenste veranderingen in de landen waar zij actief is in kaart brengen. De bank is van plan het onderzoek jaarlijks te gaan uitvoeren om de Change Index per jaar en bijvoorbeeld ook per land met elkaar te kunnen vergelijken. Nederland is het eerste land waar het Change Index onderzoek naar verandering is uitgevoerd.

Change Index: de gemiddelde Nederlander is veranderingsgezind
Op dit moment geeft de Change Index aan dat de gemiddelde Nederlander een algemene veranderingsgezindheid score heeft van 58 (op schaal van 1 tot 100). Bij de analyse van de Change Index is verder gekeken naar opvallende conclusies en verschillen in veranderingsgezindheid op basis van ondermeer geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Opvallende zaken die naar voren kwamen zijn:
– Mannen zijn meer veranderingsgezind dan vrouwen
– Hoog opgeleiden zijn meer bereid tot verandering dan de midden en laag opgeleiden
– Jong en oud zijn ongeveer even veranderingsgezind
– Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat je verandering vaak kunt omzetten naar verbetering (minder dan 10% vindt van niet)
– Relatief de meeste Nederlanders vinden dat veranderingen, op welke gebied dan ook, noodzakelijk zijn (12% vindt van niet)
– Maar een relatief klein deel van de Nederlanders vindt dat vroeger alles beter was (14%) of staat huiverig ten opzichte van veranderingen (12%)

Vanaf vandaag is de website www.change-index.nl online. Hierop kan elke bezoeker anoniem de eigen Change Index (veranderingsgezindheid) berekenen en vergelijken met anderen.

Meest verwachte veranderingen
Veranderingen die betrekking hebben op de portemonnee van Nederlanders (zoals kosten van de zorg en het dagelijks leven) worden het meest verwacht (ongeveer 90%). Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat onderwerpen in de persoonlijke sociale levenssfeer (zoals stabiliteit van liefdesrelaties) niet veranderen.

Meest gewenste veranderingen
Van alle voorgelegde mogelijke veranderingen zou Nederland het liefst zien dat de regering haar volle aandacht richt op het verbeteren van de economie. Ook willen Nederlanders dat de welvaart een betere verdeling krijgt. De meest gewenste veranderingen hebben, net als de meest verwachte veranderingen, betrekking op de financiële situatie.

Belang van verandering
Hoe ouder de Nederlanders, des te meer veranderingen zij verwachten op bijvoorbeeld financieel en technologisch gebied. Hoewel oudere mensen de meeste veranderingen verwachten, staan jongeren het vaakst positief tegenover veranderingen op met name politiek, financieel en technologisch gebied.
Hoe jonger de Nederlanders, des te minder zorgen zij zich maken over verschillende ontwikkelingen en veranderingen.

Veranderingen die betrekking hebben op de portemonnee van Nederlanders (zoals kosten van de zorg en het dagelijks leven) worden het meest belangrijk gevonden en (indien een verslechtering optreedt) uiteraard als negatief ervaren. De Nederlander is over het algemeen positief over veranderingen die te maken hebben met technologische ontwikkelingen en over de stijging van de gemiddelde levensduur. Veranderingen door technologische ontwikkelingen worden echter (nog) niet heel belangrijk gevonden.

Plaats een reactie