Maak haast met stop op megastallen

Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw moet haast maken met maatregelen tegen de bouw van megastallen. Woensdag 14 september 2011 debatteert de Tweede Kamer over het rapport van de Commissie van Doorn, dat aantoont dat de intensieve veehouderij geschiedenis kan en moet worden. GroenLinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff wil dat de staatssecretaris meer laat zien dat hij onze booerderijen wil vergroenen en diervriendelijker wil maken.

Grashoff: “Bleker moet meer haast maken. Anders schakelen teveel boeren nog snel over naar megastallen, terwijl een grote meerderheid van de Nederlanders echt af wil van deze vieze, lelijke en dieronvriendelijke landbouw.”

In het rapport ‘Al het vlees duurzaam’ van de Commissie Van Doorn, dat op 2 september 2011 verscheen zitten goede aanknopingspunten om nu in snel tempo te komen tot de noodzakelijke omvorming van de intensieve landbouw naar een duurzame veehouderij. Belangrijke maatregelen moeten al in 2012 en 2013 worden doorgevoerd, in 2020 moeten we helemaal klaar zijn. Het rapport ‘Al het vlees duurzaam’ bevestigt dat een bedrijfsomvang van 300 NGE, ofwel ca 1,5 ha, voldoende is om een modaal duurzaam bedrijf te kunnen voeren.

GroenLinks houdt dan ook onverkort vast aan de eerder in de motie Grashoff- van Veldhoven vastgelegde maximumomvang voor stallen. GroenLinks stelt ook met tevredenheid vast, dat de commissie van Doorn al per 2012 paal en perk wil stellen aan het ongebreidelde antibioticagebruik in de intensieve veehouderij. Het rapport laat zien dat Bleker de regie moet voeren om de veehouderij kleinschaliger te maken.

Grashoff: “Ik wil weten wat staatssecretaris Bleker met dit rapport gaat doen. We moeten echt groener en diervriendelijker gaan boeren in Nederland. Dus kunnen we geen tijd meer verliezen.”

Plaats een reactie