Maagoperaties helpen tegen overgewicht

Extreem overgewicht is een wereldwijd probleem geworden in de laatste decennia, waarvoor bariatrische chirurgie de eerste behandeling van keuze is geworden. De meest uitgevoerde behandelingen zijn de maagband en de maagomleiding. In zijn proefschrift onderzoekt Wouter te Riele hoe het deze patiënten vergaat op de lange termijn.

De maagband zorgt voor een goed resultaat bij de meerderheid van de patiënten na 2 jaar. Het is een veilige procedure zonder veel complicaties, maar met een hoog percentage re-operaties. De resultaten op de lange termijn (8 jaar) zijn redelijk bij een beperkt aantal patiënten (rond de 30%). Levenslange follow-up is essentieel voor de kans op succes.

De maagomleiding zorgt voor meer en sneller gewichtsverlies dan de maagband, bij meer patiënten, doch met een hoger complicatiepercentage en tevens een geringe kans op postoperatieve sterfte. Een maagomleiding als re-operatie na een mislukte maagband kan veilig uitgevoerd worden en is net zo effectief als een primaire maagomleiding.

Promotiegegevens
Promovendus: Wouter te Riele
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Clinical outcome of gastric banding and gastric bypass in morbidly obese patients
Promotor 1: Prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes
Copromotor 1: Dr. B. van Ramshorst
Copromotor 2: Dr. M.J. Wiezer
Datum en tijd: 21/12/2011 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht