Maag Lever Darm Stichting laat het Nederlands publiek beslissen

Dit jaar heeft de Maag Lever Darm Stichting het Nederlands publiek voor de eerste keer gevraagd via internet te stemmen op twee wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van darmkanker. Het onderzoek met de meeste stemmen ontvangt een onderzoekssubsidie van 220.000 euro van de Maag Lever Darm Stichting.

Ruim 14.000 mensen hebben hun stem uitgebracht. Uiteindelijk kreeg het onderzoek Family Matters van dr. Evelien Dekker, verbonden aan het AMC in Amsterdam, 59% van de stemmen. Dit onderzoek ontvangt de onderzoekssubsidie.

Vroegtijdig opsporen van erfelijk risico op darmkanker: Family Matters
Vanaf 2013 wordt het bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland ingevoerd. Door middel van een ontlastingstest wordt gecontroleerd op tekenen van darmkanker. In het project Family Matters wordt gekeken of het meesturen van een vragenlijst over erfelijke darmkanker een goede manier is om mensen met een verhoogd risico op darmkanker op te sporen, om hen en hun eerstegraads familieleden vervolgens passende controleonderzoeken aan te kunnen bieden. Dr. Evelien Dekker is maag-darm-leverarts in het AMC. Zij houdt zich bezig met patiëntenzorg en leidt een onderzoeksgroep die zich focust op verschillende thema’s rondom darmkanker. Daarnaast geeft zij onderwijs en is zij nauw betrokken bij het opzetten van het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker dat komend jaar van start zal gaan.

Selectieprocedure
De onderzoeksvoorstellen, die voor deze subsidieronde met het thema darmkanker zijn ingezonden, zijn eerst door binnen- en buitenlandse wetenschappers beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit. Daarna heeft een patiëntenpanel twee onderzoeksvoorstellen geselecteerd op basis van het nut voor de patiënt. Vervolgens heeft het Nederlands publiek zijn stem uit kunnen brengen. De Maag Lever Darm Stichting hecht veel waarde aan de mening van het publiek. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen immers consequenties hebben voor het publiek of voor specifieke patiënten. Een andere reden is dat het geld dat wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek afkomstig is van het Nederlands publiek. Bovendien wordt met deze aanpak bewustwording rondom darmkanker gecreëerd.

Stemmen
Bij het sluiten van de stemming heeft de Maag Lever Darm Stichting helaas enige onregelmatigheden bij de uitgebrachte stemmen geconstateerd. Aangezien de Maag Lever Darm Stichting zorgvuldigheid belangrijk vindt en gelet op de belangen die met dit project gemoeid zijn, heeft de Maag Lever Darm Stichting een extra controle uit laten voeren op de uitgebrachte stemmen door externe deskundigen. Dat leidde tot een correctie in het aantal uitgebrachte stemmen waarbij de resultaten van deze correctie zijn bekeken en vastgesteld door een notaris.

Maag Lever Darm StichtingEvaluatie
Dit is de eerste keer dat op deze wijze een keuze voor een onderzoek wordt gemaakt. De Maag Lever Darm Stichting zal dit onderdeel van haar wetenschapsprogramma evalueren. Begin 2013 wordt het totale wetenschapsprogramma 2013 gepresenteerd op de website www.mlds.nl en kunnen wetenschappers wederom een aanvraag indienen.

Plaats een reactie