LVB-jongere gevoeliger voor invloed van vrienden

Jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) ervaren beperkingen op het terrein van cognitieve besluitvorming en zijn gevoeliger voor de invloed van leeftijdsgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Anika Bexkens. Zij verdedigt haar proefschrift op maandag 16 december 2013 aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

LVB-jongeren zijn beperkt in hun intellectueel (IQ tussen 50 en 85) en adaptief functioneren. Zij vertonen vaker seksueel risicogedrag, middelenmisbruik en delinquent gedrag dan hun niet-verstandelijk beperkte leeftijdsgenoten. Bexkens onderzocht factoren die ten grondslag liggen aan dit verhoogde risicogedrag.

Aangezien LVB vaak gepaard gaat met een gedragsstoornis, en gedragsstoornissen ook gerelateerd zijn aan verhoogd risicogedrag, onderzocht Bexkens deze factoren niet alleen bij jongeren met en zonder LVB, maar ook bij jongeren met een gedragsstoornis, en bij jongeren met LVB én een gedragsstoornis.

Zowel cognitieve vaardigheden (zoals cognitieve controle en besluitvorming) als affectieve vaardigheden (zoals gevoeligheid voor de invloed van leeftijdsgenoten) blijken een rol te spelen bij risicogedrag. Bexkens laat zien dat jongeren met LVB – met en zonder gedragsstoornis – beperkingen ervaren in de cognitieve besluitvorming en gevoeliger zijn voor de invloed van leeftijdsgenoten. Beperkingen op deze gebieden zouden ten grondslag kunnen liggen aan het hoge risicogedrag dat bij hen wordt waargenomen. Bovendien ondervinden jongeren met LVB zonder gedragsstoornis ook cognitieve controleproblemen.

Noodzaak langdurige zorg en begeleiding
Begrijpen hoe risicogedrag verklaard kan worden is een eerste stap naar strategieën om risicogedrag te verminderen. Interventies die de beperkingen kunnen verhelpen of compenseren, kunnen jongeren met LVB beschermen. Bexkens’ bevindingen onderstrepen de noodzaak van langdurige zorg en begeleiding van deze jongeren. Deze noodzaak dreigt uit het oog te worden verloren in het kader van de huidige bezuinigingsmaatregelen waarin inclusie centraal staat. Het opnemen van adolescenten en jongvolwassenen met LVB in reguliere, zelfstandige woningen en op reguliere scholen kan in afwezigheid van adequate begeleiding de kans op risicogedrag doen toenemen en de mogelijkheid voor preventief ingrijpen doen afnemen.

Publicatiegegevens
Mw. A. Bexkens: Risk-Taking in Adolescents with Mild-to-Borderline Intellectual Disability and/or Behavior Disorder. An Experimental Study of Cognitive and Affective Processes. Promotor is prof. dr. M.W. van der Molen. Copromotoren zijn dr. H.M. Huizenga en dr. A.M.L. Collot d’Escury-Koenigs. De promotieplechtigheid is op maandag 16 december 2013.

Plaats een reactie