Lunchen met één hand bij Revalidatie Friesland

Ter gelegenheid van de Wereld Cerebrale Parese Dag op dinsdag 4 september 2012 lunchen de medewerkers van Revalidatie Friesland afdeling kinderen/jongeren met één hand. Doel is om als revalidatiecentrum in samenwerking met de BOSK de bewustwording rond spasticiteit te vergroten.

In deze film wordt duidelijk wat medisch specialistische revalidatie is en wat het oplevert.

Bij deze gezamenlijke lunch doen de medewerkers alles met één hand. Om de andere hand komt een dikke overwant of deze hand wordt helemaal uitgeschakeld. Hierdoor ervaart men aan den lijve hoe het is om met één hand een broodje door te snijden, een appel of een sinaasappel te schillen, een pakje met vleeswaren open te maken, etc.

De hele ochtend zijn er korte films te zien over Cerebrale Parese. Het betreft filmmateriaal over nieuwe ontwikkelingen en therapieën en er zijn filmpjes waarin mensen met Cerebrale Parese aan het woord komen en hun ervaringen delen. Ook is de Bosk aanwezig om informatie te geven.

De BOSK
De BOSK is dé vereniging van en voor mensen met een handicap en hun ouders. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap.

De Wereld Cerebrale Parese Dag
Deze dag zal vanaf 2012 jaarlijks op de eerste dinsdag van september worden gehouden. Wereldwijd zorgen mensen dat de bewustwording over Cerebrale Parese (spasticiteit) groter wordt.

Plaats een reactie