LUMC als eerste UMC over op het CS-EZIS.Net

Op zondag 1 mei 2011 is het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) succesvol overgestapt op het elektronische zorginformatiesysteem van ChipSoft (CS-EZIS.Net). Het LUMC is hiermee het eerste universitair medische centrum dat organisatiebreed gebruik maakt van het CS-EZIS.Net. Naast dossiervoering, ondersteuning van alle medicatiegerelateerde handelingen, inzet van zorgpaden en facturatieoplossingen, biedt ChipSoft ook ondersteuning voor specifiek academische doeleinden en trajecten. “Ik ben erg trots op de grote betrokkenheid van vrijwel de gehele organisatie bij het realiseren van dit omvangrijke project”, zegt Karel van Lambalgen, directeur-ICT van het LUMC. “Met ons nieuwe CS-EZIS.Net kunnen wij onze patiënten nog beter bedienen.”

Alle planningen gehaald
De ziekenhuisbrede implementatie van het CS-EZIS.Net in het LUMC kent qua omvang haar gelijke niet in Nederland. Tijdens de intensieve voorbereiding is de software volgens een strakke planning zorgvuldig ingericht en getest. De bijna vijfduizend eindgebruikers beschikken nu over een systeem dat hen beter ondersteunt in hun werkproces. En dat nog geen anderhalf jaar na de ondertekening van de overeenkomst. “De implementatie is een unieke en grote operatie, waar veel voorbereiding aan vooraf is gegaan”, aldus Van Lambalgen. “Succesfactoren zijn: focus, groot commitment van alle lagen van de organisatie en ‘gewoon’ heel hard werken door alle betrokkenen. De invoering betekende ook een belangrijk veranderproces in de organisatie. Naast de inrichting van het systeem is daarom bijzonder veel aandacht besteed aan dit aspect. Meer dan 10% van de medewerkers van het LUMC is actief bij dit project betrokken.”

Gerrit Mulder, directeur Implementatie en Support van ChipSoft, kan zich goed vinden in de succesfactoren die Van Lambalgen noemt: “Voor de implementatieafdeling van ChipSoft was dit project gezien de omvang een uitdaging. Dankzij het volhardende werk van onze consultants en de medewerkers van het LUMC hebben we het project binnen de gestelde tijd tot een goed einde weten te brengen.”

Dossiers voor alle specialismen
Alle specialismen krijgen een elektronisch patiëntendossier. Hierdoor komt informatie direct beschikbaar voor de artsen die bij de behandeling betrokken zijn. Voor het LUMC als centrum van medische vernieuwing is dit een absolute must. De patiënten zullen volgens Van Lambalgen eveneens voordeel ondervinden van het nieuwe systeem. “Zij hoeven niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden bij verschillende specialisten, want veel gegevens, zoals medicatie en allergieën, worden gedeeld. Ik kijk uit naar de volgende fase in het project, want nog niet al onze ambities zijn nu gerealiseerd. In de verdere ontwikkelingen in het CS-EZIS.Net wordt een uitgebreider patiëntenportaal voorzien, waarmee de patiënt afspraken kan maken en verzetten, gegevens kan inzien en bijvoorbeeld een vragenlijst of een dagboek kan invullen. Ik verwacht dat we met deze ontwikkelingen nog beter op de wensen van onze patiënten inspelen.”

Plaats een reactie