Luchtkwaliteit tijdens jaarwisseling tijdelijk slecht

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorspelt dat de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling kortstondig slecht tot zeer slecht zal zijn, vooral op locaties waar vuurwerk wordt afgestoken. Ondanks de verwachte wind en regen zullen lokale hoge concentraties fijnstof ontstaan als gevolg van vuurwerk. Deze verhoogde concentraties kunnen gezondheidsklachten veroorzaken.

Gezondheidsklachten en aanbevelingen

Een verhoogde fijnstofconcentratie in de lucht door vuurwerk, in combinatie met andere vervuilende stoffen, kan leiden tot een afname van de longfunctie. Dit kan de symptomen van aandoeningen zoals astma verergeren. Ook luchtwegklachten, zoals piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid, kunnen toenemen.

Longaandoeningen

Met name mensen met longaandoeningen zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem, en personen met hart- en vaatziekten kunnen hier last van hebben. Zij kunnen klachten helpen voorkomen of verminderen door de eerste uren rond de jaarwisseling binnenshuis te blijven en zich niet te veel in te spannen. In bepaalde gevallen kan medicatie, in overleg met een arts, worden aangepast.

  • Bij klachten is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts of de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Controleer de luchtkwaliteit

Op Luchtmeetnet.nl is de actuele luchtkwaliteit in Nederland te raadplegen. Mensen kunnen 24 uur per dag de luchtkwaliteit op hun locatie checken op deze website, waar meetgegevens van diverse overheidsinstanties zijn verzameld.

Deze website is een initiatief van het RIVM, GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Samen Meten

Ook dit jaar meten mensen in heel Nederland tijdens oud en nieuw zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. Ze delen de resultaten van hun metingen via het Samen Meten Dataportaal. Door het aantal en de spreiding van de meetpunten ontstaat een waardevolle aanvullende beoordeling van de luchtkwaliteit boven Nederland.

Plaats een reactie