Longweek: longen staan centraal bij de apotheek van 9-13 mei

Je gezondheid is je grootste goed. Dat besef je niet elke keer dat je adem haalt. Daarom komt er nu, na bijvoorbeeld de Diabetesweek en de Hartweek, ook de Longweek. Gezond of niet, longen staan centraal in de apotheek van 9-13 mei, met speciale aandacht voor de zorg bij longziekten en advies in apotheken in heel Nederland. Dinsdag 15 maart 2011 beklinken apothekersorganisatie KNMP en het Astma Fonds hun samenwerking tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag van de KNMP in Utrecht.

In Nederland zijn een miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma of COPD. “Allemaal komen ze regelmatig bij de apotheek, want medicijnen zijn onmisbaar”, zegt directeur Michael Rutgers van het Astma Fonds. “Maar de apotheek kan meer voor je longen doen dan alleen medicijnen verstrekken”, aldus Jan Smits, voorzitter van de KNMP. “Advies geven over het optimale gebruik van medicijnen bijvoorbeeld. En daar is ieders gezondheid bij gebaat.”

Longen staan centraal tijdens de Longweek in de apotheek, die het Astma Fonds en apothekersorganisatie KNMP in de tweede week van mei organiseren. De Longweek in de apotheek valt samen met de collecteweek van het Astma Fonds. Het is een eerste gezamenlijke activiteit van de partners, die vandaag een convenant sluiten tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag van de KNMP, in het Beatrix Theater in Utrecht. Ook de Longweek in de apotheek zal jaarlijks terugkeren.

Gezondheidscheck voor iedereen
Iedereen kan tijdens de Longweek in de apotheek bij de apotheek terecht voor de COPD-risicotest van het Astma Fonds. Daarmee weet je snel of je verhoogd risico loopt op deze longziekte, met zonodig een doorverwijzing naar de huisarts. Longpatiënten worden bovendien speciaal in de Longweek uitgenodigd om bij de apotheek een controlegesprek aan te gaan over hun medicatie. Daarbij worden het medicijn, de hulpmiddelen en bijvoorbeeld inhalatietechniek tegen het licht gehouden. “Door de inspanningen van de apotheker hebben patiënten beter grip op hun ziekte. Dit leidt tot een enorme gezondheidswinst”, zegt Smits.

Longpatiënten kunnen bovendien tijdens de Longweek hun behandeling op waarde schatten via de Longzorgmeter. Dat is de digitale plek waar longpatiënten hun zorgverleners kunnen vinden en waarderen. Tijdens de Longweek komen ook alle Nederlandse apothekers in de Longzorgmeter te staan, net als alle huisartsen en praktijkondersteuners, longartsen en longverpleegkundigen. “Met de ervaring van patiënten kunnen zij zien wat goed gaat in de zorg en wat beter kan”, aldus Rutgers.

Miljoen longpatiënten en hun apothekers
In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een chronische longziekte. Mensen met astma, COPD of een zeldzame chronische longziekte. Het Astma Fonds zet zich voor hen in, want longen zijn van levensbelang. Dat gebeurt door wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en voorlichting.

In Nederland zijn ruim 5.000 apothekers. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. De KNMP behartigt de belangen van de leden, de branche en de farmacie in het algemeen.

De KNMP presenteerde op 24 januari het Witboek. KNMP-voorzitter Jan Smits sprak vandaag ongeveer 1.500 apothekers toe over dit Witboek: “De implementatie van het Witboek is in volle gang. Het samenwerkingsverband van met het Astma Fonds is belangrijke nieuwe stap bij de implementatie van het Witboek.”

Plaats een reactie