Longkankerstudie terecht positief beoordeeld

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) concludeert dat de onafhankelijke Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het UMCG terecht en op goede gronden een positief oordeel heeft afgegeven over de landelijk lopende longkankerstudie die wordt gecoördineerd door het UMCG. CCMO deed nader onderzoek naar de inhoud van de longkankerstudie en de door de METc gevolgde procedure op verzoek en na kritiek van zorgverzekeraar Menzis.

Het UMCG is niet verrast over de uitkomst van het onderzoek van de CCMO. “Wij hebben altijd vertrouwd op het onafhankelijke oordeel van de METc. De conclusie van de CCMO bevestigt dat de studie medisch en ethisch verantwoord is. Daarmee is de zware kritiek van Menzis om het onderzoek onethisch te noemen niet alleen ongegrond, maar ook onnodig verontrustend voor deelnemers geweest”, aldus Bert Bruggeman, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG. Ook onderzoekscoördinator prof. dr. Harry Groen is altijd overtuigd geweest van de zorgvuldige en integere opzet en uitvoering van de studie. “In deze studie onderzoeken wij juist welke patiënten baat hebben bij welke nabehandeling en welke behandeling het beste resultaat oplevert met de minste bijwerkingen. Uiteindelijk moet dat de behandeling van patiënten met longkanker verbeteren.”

Conclusie CCMO
De CCMO concludeert dat aan de onderzoeksdeelnemers in de praktijk verschillende behandelingen worden aangeboden. De behandelend arts baseert zich bij de keuze voor de meest optimale behandeling onder andere op de conditie van de patiënt, het bijwerkingenprofiel van de te gebruiken geneesmiddelen en de laatste stand van de medische wetenschap. Op basis van het wetenschappelijk onderzoek is er voor deze indicatie op dit moment geen behandeling voor handen die evident voor alle patiënten de enige juiste is. Juist om deze reden is nader wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van de behandeling van de longkanker noodzakelijk. Volgens de CCMO wordt de in het onderzoeksprotocol voorgestelde behandeling momenteel breed toegepast door de beroepsgroep in Nederland en kan deze daarmee worden gezien als een vorm van ‘usual care’.

Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft geconcludeerd dat de longkankerstudie onafhankelijk in opzet en uitvoering is en voldoet aan de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld.

In 2009 uitte Menzis kritiek op de longkankerstudie. Volgens de zorgverzekeraar zou deelnemers aan de studie een standaardbehandeling worden onthouden. De METc concludeerde toen dat er geen aanleiding was om het eerdere positieve oordeel over het onderzoek te herzien. De CCMO heeft nu geconcludeerd dat de METc terecht en op goede gronden een positief oordeel heeft afgegeven over de studie en eveneens terecht heeft besloten haar oordeel niet te herzien.

De longkankerstudie is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). In totaal worden bijna 1.500 patiënten met longkanker in veertig ziekenhuizen in de studie betrokken. Vier farmaceutische fabrikanten en het fonds KWF Kankerbestrijding ondersteunen het onderzoek.

Plaats een reactie