Longfunctietest in Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Bent u kortademig en wilt u weten waar dat door komt? Kom op donderdagmorgen 14 oktober a.s. naar het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) om uw longinhoud te laten meten. Wellicht heb u namelijk astma of COPD (een chronische longaandoening). De metingen worden georganiseerd door de polikliniek Longgeneeskunde van het WZA in het kader van de Wereld Spirometriedag die dit jaar op 14 oktober wordt gehouden.

Het jaar 2010 is uitgeroepen tot het jaar van de long en daarom wordt op donderdag 14 oktober een Wereld Spirometriedag georganiseerd. De spirometrie is een eenvoudig onderzoek waarmee de longinhoud kan worden gemeten. Via de Wereld Spirometriedag willen longartsen aandacht vestigen op de twee veelvoorkomende aandoeningen die via dit onderzoek kunnen worden ontdekt: Astma bronchiale en COPD. In beide gevallen ontstaat vernauwing van de luchtpijpjes en wordt men kortademig.

Ook het Wilhelmina Ziekenhuis Assen doet mee aan de Wereld Spirometriedag door een longfunctieonderzoek aan te bieden aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld vanwege eigen kortademigheid. “We verwachten veel belangstelling voor dit onderzoek”, aldus teamleidster Chantel Groefsema van de poli Longziekten. “Daarom willen we voorrang geven aan mensen die nog geen bekende longpatiënt zijn in het WZA. Het doel is namelijk om nieuwe aandoeningen te ontdekken. Om ervoor te zorgen dat mensen met reële klachten ook daadwerkelijk de test kunnen doen, wordt belangstellenden gevraagd om voorafgaand aan een test een vragenlijst in te vullen.”

De spirometriemeting is mogelijk tussen 08.30 uur en 13.00 uur. Deze ochtend geven de longverpleegkundige en longfunctielaboranten tevens uitvoerig informatie over alle aspecten van COPD en astma, stoppen met roken, beweegprogramma’s, puffs en vele andere zaken. Belangstellenden zijn welkom op donderdag 14 oktober tussen 8.30 en 13.00 uur. Volg de borden “Wereld Spirometriedag” in de ontvangsthal van het WZA.

Plaats een reactie