Long Alliantie Nederland wordt versterkt door NIP, NVLA en STIVORO

In Nederland zijn ruim één miljoen chronische longpatiënten. Binnen de Long Alliantie Nederland (LAN) werken betrokken organisaties samen aan optimale preventie en zorg voor deze mensen. Per september 2010 zijn drie nieuwe leden toegetreden tot de LAN: de sector gezondheidszorg van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA) en het expertisecentrum voor tabakspreventie STIVORO. De LAN is verheugd met de versterking van NIP, NVLA en STIVORO, hierdoor kunnen preventie en zorg voor chronische longpatiënten verder verbeteren.

Sector Gezondheidszorg NIP
Een deel van de chronische longpatiënten heeft psychische klachten als gevolg van de longaandoening. Psychologen hebben een belangrijke rol in de behandeling van deze patiënten. In de Zorgstandaard COPD (die de norm stelt voor goede COPD zorg) speelt psychische zorg een belangrijke rol, zodat patiënten beter kunnen omgaan met hun beperking en negatieve gevoelens zoals angst, verdriet, frustratie, somberheid kunnen afnemen.

Het NIP is de beroepsvereniging van en voor psychologen met ruim 13.000 leden, de Sector Gezondheidszorg heeft hiervan 7.000 leden. Het NIP bevordert de wetenschappelijk gefundeerde beoefening van de psychologie in Nederland en behartigt de belangen van de aangesloten psychologen. De Sector Gezondheidszorg vult dit in met activiteiten die vooral liggen op het terrein van kwaliteit, bekostiging, opleidingen en positionering.

NVLA
Longfunctieanalisten spelen een belangrijke rol bij de diagnosestelling en behandeling van longpatiënten. Longfunctieanalisten beschikken over een ruim arsenaal van middelen om de longfuncties van patiënten te meten en het effect van behandeling te monitoren. In bijna elk ziekenhuis in Nederland werken dan ook longfunctieanalisten.

De NVLA is de vereniging van longfunctieanalisten. De NVLA heeft als activiteiten het bevorderen van de kwaliteit van zorg en longfunctieonderzoek Onder meer door het stimuleren en bevorderen van de toepassing van operationele technieken, het voldoen aan kwaliteitseisen, organiseren van studiebijeenkomsten, uitgeven van een vaktijdschrift en samenwerking met binnenlandse organisaties, die op medisch gebied werkzaam zijn, met buitenlandse zusterverenigingen, alsmede het toetreden tot overkoepelende organisaties.

STIVORO
De beste maatregel om het aantal chronische longpatiënten te laten afnemen is te zorgen voor minder rokers in Nederland. Ook neemt de ernst van chronische longziekten vaak af als mensen stoppen met roken. Bij circa 80% van de COPD patiënten is roken de belangrijkste veroorzaker van de ziekte. In Nederland rookt circa 28% van de bevolking en zijn er grote mogelijkheden om het aantal chronische longpatiënten te laten afnemen. STIVORO heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de zorgmodule “Stoppen Met Roken” , binnen het Partnership Stop met Roken. Deze zorgmodule is leidraad bij de behandeling van de ruim 350.000 COPD patiënten in Nederland en in de behandeling van diverse andere longpatiënten. STIVORO heeft daarnaast interventies en trainingen ontwikkeld zodat longartsen, longverpleegkundigen en longfunctieanalisten met de juiste kennis en vaardigheden rokers zo effectief mogelijk te begeleiden bij het stoppen.

STIVORO is het expertisecentrum voor tabakspreventie in Nederland. STIVORO heeft als doel de bevordering van de volksgezondheid door het structureel terugdringen van het roken met de inzet van een breed arsenaal middelen en intermediairs. STIVORO tracht dit doel te bereiken door: voorlichting, agenderen van stoppen met roken, onderzoek, ondersteuning bij stoppen met roken, voorkoming van meeroken, preventie van beginnen met roken, adviseren van de overheid over effectiviteit van maatregelen en programma’s en samenwerken met andere preventieorganisaties, NGO’s en koepelorganisaties.

Chronische longpatiënten in Nederland
In Nederland hebben ruim één miljoen mensen een chronische longziekte, zoals astma, COPD, cystic fibrosis, longfibrose, pulmonale hypertensie en sarcoïdose. De verwachting is dat het aantal longpatiënten fors gaat toenemen. Veel chronische longpatiënten hebben een verminderde kwaliteit van leven. Jaarlijks overlijden circa 23.000 mensen als gevolg van een longaandoening. Bij veel chronische ziekten neemt het aantal sterfgevallen af, bij chronische longaandoeningen is juist sprake van een toename.

Long Alliantie Nederland
De Long Alliantie Nederland is de federatieve vereniging in Nederland op het gebied van chronische longziekten. De doelen van de LAN zijn het terugdringen van het aantal (nieuwe) longpatiënten, het terugdringen van de ziektelast en het bevorderen van de kwaliteit van leven van chronische longpatiënten. De samenwerking tussen de leden van de LAN moet synergie opleveren. Leden van de Long Alliantie Nederland zijn patiëntenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen, bedrijven, fondsen en andere organisaties die zich richten op de preventie en zorg bij chronische longziekten. Met de versterking van NIP, NVLA en STIVORO telt de LAN 28 leden (organisaties).

Plaats een reactie