Logopedie in bestaan bedreigd door lage tarieven

De tarieven die zorgverzekeraars aan logopedisten aanbieden voor 2015 liggen 25 procent onder het door de NZa vastgestelde tarief van 40 euro. De beroepsvereniging van logopedisten NVLF ziet in deze tarieven een motie van afkeuring voor de kwaliteit die logopedisten leveren.

De kwaliteitsinspanning voor meer transparantie over de zorg die de beroepsgroep dit jaar heeft ingezet, wordt opnieuw terzijde geschoven. NVLF-voorzitter Theo de Koning: “Dit is het vierde jaar op rij dat zorgverzekeraars de logopedisten fors onderbetalen met een tarief waarover niet onderhandeld mag worden. Het is slikken of stikken”.

Lage vergoeding bedreigt kwaliteit logopedie.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onafhankelijk een tarief vastgesteld waar een logopedist recht op heeft om kwaliteit te bieden tegen beroepskosten die in overeenstemming zijn met de kennis en ervaring. Theo de Koning: “Dit jaar is er een kwaliteitstoets gekomen om de logopedie voor de patiënt en de zorgverzekeraars transparant te maken. Maar als je de tarieven van zorgverzekeraars serieus in overweging neemt kom je tot één conclusie: investeren in kwaliteit loont niet, zolang zorgverzekeraars niet transparant zijn over hun tarieven.”

De NVLF heeft de zorgverzekeraars per brief erop gewezen dat meer transparantie ook meer administratie geeft. De tarieven van de zorgverzekeraars houden geen rekening met de tijd die dit kost en wat weer drukt op de beschikbare behandeltijd. Het NZa-tarief is gebaseerd op kosten en tijdsbelasting waarvoor een verhoging in drie stappen reëel werd gevonden. Deze compensatie loopt de beroepsgroep met de nu geboden tarieven mis, net als in 2013 en 2014.

De kwaliteit van de zorg aan de patiënt dreigt in het gedrang te komen. Vanuit logopediepraktijken komen signalen dat het moeilijker wordt om rendabel te blijven omdat zorgverzekeraars minder vergoeden. Logopedisten hebben minder tijd om gedurende een behandeltraject contact te houden met leerkrachten van patiënten. Om goede zorg te kunnen leveren is het bijvoorbeeld nodig te weten hoe de communicatie van het kind op school gaat.

Theo de Koning: “Het is onbestaanbaar dat zorgverzekeraars hun inkoopbeleid in het kader van kostenbeheersing niet inzichtelijk maken en wij, de zorgaanbieders, daardoor in de knel komen met onze beroepsinhoudelijke kwaliteitsnormen. Voor onze positie binnen het zorgstelsel zijn we afhankelijk van wat minister Schippers van VWS aan deze ongelijkheid wil doen. Die laat ze voorlopig voortbestaan door de eenzijdige eisen en tarieven die zorgverzekeraars ons opleggen. De oplossing is als zorgverzekeraars wel met de beroepsvereniging in gesprek gaan en transparant zijn over de tarieven.”

Plaats een reactie