Lijst CZ over borstkankerzorg brokkelt af

Zorgverzekeraar CZ heeft gehoor moeten geven aan het besluit van de rechtbank Amsterdam. Deze heeft beslist dat indien een ziekenhuis geen contract met CZ aangaat over te leveren zorg, CZ dit ziekenhuis ook niet mag opnemen in een door haar uitgebrachte ‘kwaliteitslijst’.

De waarde van de ‘kwaliteitslijsten’ van CZ is sterk ter discussie komen staan, nu de rechter geoordeeld heeft dat de informatie van de CZ lijst onjuist, onvolledig en misleidend is.

Het is duidelijk dat de lijst van CZ sterk aan het afbrokkelen is nu niet alleen grote vraagtekens bij de inhoud van de lijst gezet kunnen worden, maar de lijst van ziekenhuizen ook nog eens onvolledig blijkt te zijn.

Slotervaartziekenhuis is blij met het feit dat zij geen onderdeel meer van de CZ lijst uitmaakt.

1 gedachte over “Lijst CZ over borstkankerzorg brokkelt af”

  1. Jammer dat het Slotervaartziekenhuis de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank verkeerd weergeeft. Op de lijst stonden alle ziekenhuizen in Nederland die borstkankerzorg aanbieden. Tijdens de zitting werd CZ gevraagd hoe CZ zou handelen indien het Slotervaartziekenhuis geen overeenkomst wilde sluiten. CZ heeft toen aangegeven dat het Slotervaartziekenhuis van de lijst zou worden gehaald omdat het ziekenhuis wel een aanbod voor een overeenkomst had gekregen en dus niet in de categorie ‘niet gecontracteerd’ valt. Als het Slotervaartziekenhuis zelf zou besluiten geen contract meer te willen hebben, dan zou aan die beslissing uiteraard bekendheid moeten worden gegeven. De rechter heeft over dit punt niets beslist. Dat hoefde zij ook niet omdat het Slotervaartziekenhuis dat niet gevraagd had.
    De vordering van het Slotervaart CZ te verbieden een selectief inkoopbeleid te voeren, werd afgewezen. Ook de criteria die CZ hanteert heeft de rechter in stand gelaten. De onvolledigheid en daarmee onrechtmatigheid van de lijst had enkel betrekking op het feit dat onvoldoende duidelijk was dat ziekenhuizen die minder dan 150 operaties per jaar doen, nooit beter kunnen scoren dan de categorie ‘kan beter’. CZ heeft dit op de website meteen verduidelijkt.
    Als het Slotervaartziekenhuis nu zegt dat de CZ lijst “afbrokkelt” dan is dat dus onjuist. Op de lijst staan nog steeds alle ziekenhuizen, alleen is voor het Slotervaartziekenhuis aangegeven dat dit ziekenhuis geen overeenkomst wenst. Het selectieve inkoopbeleid van CZ is in alle hierover gevoerde rechtszaken overeind gebleven.

    Beantwoorden

Plaats een reactie