‘Lijfsgebonden zorg moet professioneel gebeuren’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt afstand van de manier waarop gemeenten in 2015 zorgtaken zouden gaan uitvoeren, zoals neergezet in de uitzending van Nieuwsuur.

Nieuwsuur: ‘Werklozen moeten de thuiszorg doen’.

De VNG stelt in een reactie dat lijfsgebonden zorg uiteraard moet worden geboden door mensen die daarvoor opgeleid zijn en de zorg uitvoeren volgens professionele standaarden. Dus niet door de buurman of een werkloze.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten met de Wmo verantwoordelijk voor nieuwe taken als begeleiding en persoonlijke verzorging voor mensen die thuis wonen, naast de al bestaande taken als huishoudelijke hulp, rolstoelen en woonvoorzieningen. Gemeenten zijn bezig hun beleid voor deze nieuwe taken voor te bereiden.

In de uitzending van dinsdag 2 juli 2013 werd gesteld dat werklozen vanaf 2015 door gemeenten kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld wassen en aankleden. Ook werd de suggestie gewekt dat werklozen zullen worden ingezet bij meer verpleegkundige handelingen.

Verpleegkundige handelingen bij mensen thuis zullen vanaf 1 januari 2015 overigens niet onder verantwoordelijkheid van gemeenten vallen, maar onder een nieuwe aanspraak ’thuisverpleging’ in de zorgverzekeringswet. In de Wmo gaan vrijwilligers wel een grotere rol spelen, maar dit geldt dus niet voor alle soorten van zorg en ondersteuning, en zeker niet de lijfsgebonden vormen van zorg.

Meer informatie
– VNG: Van AWBZ naar Wmo

1 gedachte over “‘Lijfsgebonden zorg moet professioneel gebeuren’”

Plaats een reactie